Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Vi stänger vårt Trading Case i BHG Group
Efter det att BHG Group under januari och februari fallit tillbaka över 30% såg vi i mitten av mars att förutsättningar fanns för en uppåtrekyl i aktien, varvid lansering av ett trading case skedde inom ramen för Swedbank Trading.

Då aktien nu varit uppe i häradet av vårt andra uppsatta motståndsområde väljer vi att stänga detta trading case, med en avkastning om 12,1%.

Fundamentalt har vi rekommendationen Behåll i BHG Group, med en riktkurs om 170 SEK.

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga affärsidéer en nivå för stoploss. Detta innebär att tagen position stängs skulle denna uppsatta nivå nås.