Om hållbarhet handlar om att ha ett långsiktigt perspektiv vad kan i så fall passa bättre för detta ändamål än pensionssparande? Vi inom Roburs Kvantitativa förvaltning arbetar med ett antal pensionslösningar såsom Transferfamiljen, Aktiefond Pension och Mixfond Pension. Under senaste åren har vi därför gjort genomgripande förändringar av just de här fonderna när det gäller deras hållbarhetsarbete.

Så vad innebär vårt arbete med hållbarhet i de här fonderna?
Vi inleder vår process med att välja bort ett stort antal bolag som vi inte anser uppfyller minikraven för vad vi vill investera i. Det är bolag inriktade på tobak, alkohol, vapen, spel, pornografi och bolag som bryter mot internationella normer, konventioner eller vars verksamhet medför allvarliga miljöbrott. Denna metod benämns ofta som Negativ screening och bolag exkluderas helt och hållet.

Bild

Nästa steg i vår hållbarhetsprocess är det som ofta benämns Positive integration. Det handlar då inte om att välja bort utan det omvända att välja in och premiera bolag med bra hållbarhetsarbete. Vi premierar bolag som vi bedömer bidrar till en bättre värld genom sin verksamhet, t ex kan det vara bolag inom förnybar energi. I det här arbetet ser vi till bolagens arbete och förändringsarbete gällande såväl ESG (Environment, Social och Goverance) som SDG (Sustainable Development Goals).

Bild
SDG bygger på de 17 mål som FN satt upp som mål för världen fram till år 2030.

Kvantitativ kapitalförvaltning handlar vanligtvis om att hitta egenskaper hos bolag som historiskt visat sig ge god avkastning. De här egenskaperna kallas ofta för faktorer och som exempel kan nämnas Value (låg värdering), Quality (god lönsamhet), Momentum (god utveckling i aktiekurs och vinst) och Low volatility (låg risk). Hållbarhet ur ett kvantitativt perspektiv handlar om att ha ett likande angreppsätt som när vi identifierar faktorer hos bolagen. Vi utgår från ett antal olika informationskällor från vilka vi analyserar ett stort antal parametrar för respektive bolag som tillsammans blir ett properitärt betyg som beskriver hur hållbart vi anser respektive bolaget vara, både när det gäller ESG och SDG.

Lite förenklat kan man säga att vi låter både vår vy från ett hållbarhetsperspektiv (d.v.s. vårt egna hållbarhetsbetyg) och vår vy ur ett finansiellt perspektiv (d.v.s. vårt egna faktor/finansiella betyg) samverka när vi konstruerar våra portföljer. Just den kombinationen tror vi kan bli vinnande på lång sikt då vi inte vill investera i hållbara bolag med allt för uppskruvade värderingar men inte heller de bäst värderade bolagen om resultaten uppnåtts genom att de försummat det långsikta hållbarhetsarbetet.

Hur världen ser ut när spararna i våra pensionslösningar går i pension kan vi alla bara sia om, men vi inom Roburs Kvantitativa förvaltning hoppas att vi genom vårt arbete lyckats knuffa utvecklingen i rätt riktning både mot mera långsiktiga förändringar hos bolagen och när det gäller värdeutvecklingen för pensionskapitalet vi förvaltar.

Läs fler blogginlägg av Henrik Åkerström Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan