Mycket kan sägas om 2020 men kanske är det så att ju mindre som sägs, desto bättre? Rubrikerna under förra året dominerades av covid-19 viruset och alla drabbades vi i större eller mindre omfattning. Det var som sagt ingen brist på negativa nyheter, men den pandemiinriktade rapporteringen medförde också att vissa saker kanske inte fick den uppmärksamhet de normalt skulle fått? Vad gäller digital säkerhet till exempel, var attackerna definitivt inte färre under förra året. Några av oss kanske upplevde ”Zoom bombing” som det största irritationsmomentet, dvs att möten via zoom kapades av någon utomstående och bildmaterial eller videos av ibland tveksam natur fyllde skärmen.

I mitten på december kom dock nyheten om en av de större cyberattackerna någonsin. Attacken som benämnts ”Sunburst” hade utförts mot bolaget Solarwinds som bland annat säljer programvaran Orion, ett övervakningsverktyg för företags tekniska infrastruktur, med tusentals storföretag och regeringsdepartement världen över som kunder. Genom att Solarwinds själva blivit hackade och vars uppdateringsfiler som regelbundet skickas ut, blivit smittade med skadlig kod, en s.k. trojansk häst, kunde de som utförde attacken komma in i företag och organisationer via Orion, utan att behöva attackera det enskilda företaget. Attacken upptäcktes inte förrän efter åtta månader och skadans omfattning är fortfarande inte helt klargjord. Bara kostnaden för att under lång tid framöver gå igenom all kod och försöka reversera effekterna av attacken uppges ligga i storleksordningen 100 miljarder USD.

Sunburst är ytterligare en påminnare om hur känslig vår allt mer digitaliserade värld har blivit. De senaste åren har vi haft en närmast explosionsartad tillväxt i data som används och delas mellan alltfler uppkopplade enheter. Baksidan på denna starka tillväxt är en ökad sårbarhet för dataintrång såväl i organisationer och företag som i vårt privatliv. Risken är dessutom stor att förekomsten av cyberattacker kommer öka i omfattning till följd av ny teknologi som molntjänster, artificiell intelligens, sakernas internet samt 5G, då dessa tekniker kan öppna upp för nya typer av attacker.

Att cyberkriminalitet kostar ser vi i estimaten för Sunburst-städningen och då är det bara ett fall, även om det är ett av de värre. År 2015 beräknades den totala kostnaden för cyberkriminalitet i världen till cirka 3 biljoner USD, vilken väntas dubbleras till 6 biljoner i år och 10 biljoner 2025, enligt Cybersecurity Ventures! Prognosen omfattar alla kostnader förknippade med förlust av eller manipulerade data, pengastöld, förlorad produktivitet, stöld av immateriella rättigheter, stöld av personliga eller finansiella data, bedrägerier, förskingring, störningar i verksamheten efter ett dataintrång, undersökningar, återskapande av data och system och inte minst skadan som ett försämrat rykte medför. Det förklarar också varför cyberattacker anges vara den största risk nordamerikanska och europeiska företagsledare upplever enligt en undersökning som publicerats av World Economic Forum.

Förutom investeringar i att förhindra cyber attacker, spenderas lika mycket på IT-säkerhetsarbete för att kunna svara upp mot nya regleringar, såsom GDPR i Europa eller California Consumer Privacy Act (CCPA). Detta backas upp av en studie från Gartner där ovan nämnda skäl är de två huvudsakliga drivkrafterna för ökade IT-budgetar i företag.

Vad allt detta betyder är att investeringar i digital säkerhet kommer att öka. Vi är mitt uppe i en cyberboom där nya typer av attacker dyker upp och där nya motmedel utvecklas. Investeringar i Digital säkerhet växer snabbare än IT-investeringar i allmänhet. Effekterna av Sunburst förväntas ge en extra skjuts under 2021 på en marknad som växer med 10–11% per år, enligt en studie av Markets and Markets. Ett annat tillväxtområde är säkerhet förknippat med molntjänster, då en effekt av pandemin är att många företag digitaliserat sin verksamhet för att nå sina kunder då rörligheten varit begränsad.

Diskussionen om cyberbrott kanske förefaller skrämmande för många, vågar vi ens koppla upp våra datorer? Självklart kan vi det, vi behöver inte ändra VAD vi gör, men vara medvetna om HUR vi gör det. Cyberbrott behöver inte bara begås av ondsinta människor, vi måste själva anstränga oss för att inte bidra till att tillfällen uppstår. I teknikkretsar brukar vissa typer av fel benämnas ”ID-10.T”-fel, vilket till exempel kan vara att vi skriver ner lösenord på lappar som ligger framme, glömmer att logga ut från publika datorer eller helt enkelt diskuterar känslig information på allmän plats. Kan vi istället börja använda tvåstegsverifiering, höja svårighetsgraden på våra lösenord och undvika samma lösenord till alla applikationer har vi kommit en bra bit på väg mot ett säkrare digitalt samhälle för oss privatpersoner. För företagen gäller det fortsatt att ligga i framkant med säkerhetsinvesteringar för att slippa kostnader som kan vara betydande.

Selectionfonderna har nyligen investerat i Prime Cyber Security, vilket är en ETF med global inriktning innehållande cirka 60 bolag som ger oss en bred exponering mot den kraftiga efterfrågeökning vi förväntar oss på produkter och tjänster inom digital säkerhet.

…och nej, Sunburst är förstås ingen ny musikfestival! Summerburst däremot, firar 10-årsjubileum i Göteborg 3–4 september i år om smittspridningen är under kontroll, men det, det är ett helt annat ämne!

Selection 75

i år
+7,92%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
131,60
sharpe
-
förv.avg.
1,40%
Selection 75 är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i aktier, räntor och alternativa investeringar vi…

Selection 50

i år
+5,19%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
121,14
sharpe
-
förv.avg.
1,20%
Selection 50 är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i aktier, räntor och alternativa investeringar vi…

Selection 25

i år
+2,77%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
110,68
sharpe
-
förv.avg.
0,90%
Selection 25 är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i aktier, räntor och alternativa investeringar vi…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Johan Alm Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan