Det finns dock en annan egenskap i Amerikansk fotboll som fascinerar utöver den fysiska aspekten, nämligen att det framför allt handlar om taktik och åter taktik. Amerikansk fotboll kallas ofta för ”Chess on a Playing field”, schack på en spelplan och otaliga varianter av spelupplägg nöts in minutiöst. Vem springer vart, vem blockar, vem kastar till vem. Till skillnad mot schack där en pjäs i taget flyttas, rör sig alla spelarna i amerikansk fotboll samtidigt. Och det går snabbt. Inte ens den egna coachen hinner alltid uppfatta allt som händer. Sitter man framför en TV finns möjlighet till repriser och slow motion, men inte ens då fångas helheten upp. För ett par år sedan började den amerikanska proffsligan NFL fundera kring hur man kunde förbättra åskådarupplevelsen med hjälp av teknik. Det visade sig att lösningen fanns på ett lite oväntat håll.

Zebra Technologies, som är ett av innehaven i vår tematiska korg av Automatiseringsbolag i Selectionfonderna, är verksamma bl a inom logistiksystem. Den starka tillväxten inom e-handel och kraven på snabba leveranser ställer höga krav på att veta vad som finns i lager, var någonstans. En del i deras logistikhanteringssytem är ett RFID-chip (Radio Frequency Identification Device) som kan ge exakt besked var en produkt befinner sig i realtid, i butik eller lager eller på väg med lastbil eller tåg. Information som kan sammanställas och analyseras i realtid av personalen.

Genom att utrusta spelare och bollar med samma typ av RFID-chip, kan varje spelares rörelser mätas på centimetern när via sensorer runt om i stadion! Hur snabbt rör sig spelaren, hur lång sträcka har sprungits, vilket är avståndet till övriga lagkamrater, hur snabbt accelererar man etc etc?

Med hjälp av denna teknik kan coacher utvärdera spelsystem och eventuellt ändra den ursprungliga strategin. Talangscouter kan utvärdera en enskild spelare med hjälp av hård data som komplement till den övergripande bedömningen. Enskilda spelare eller hela lag kan specialtränas i ”upptäckta” svaga sidor. Sist men absolut inte minst kan media och kommentatorer utnyttja informationen och ge alla fans en helt ny detaljnivå på spelet, vilket innebär att timmar kan ägnas åt att frossa i efteranalyser!

Zebra Technologies är ett spännande företag som tillhandahåller verktyg för att digitalisera informationen om ett företags hela leverantörskedja inklusive lagersituation. Zebra kallar det för ”Enterprise Asset Intelligence”. Att det även kan användas för att förbättra amerikansk fotboll och förhöja upplevelsen av den är bara en bonus!

Swedbank Robur Selection 25

i år förv.avg.
+5,65% 0,90%

Swedbank Robur Selection 50

i år förv.avg.
+10,53% 1,20%

Swedbank Robur Selection 75

i år hållbarhet förv.avg.
+15,57% 1,40%

Läs fler blogginlägg av Johan Alm Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan