Megatrenden Urbanisering
Megatrenden Urbanisering – att folk flyttar till städer – har redan pågått i många år, men fortsätter i oförminskad takt. Redan idag bor mer än hälften av jordens befolkning i städer, år 2050 beräknas det öka till närmare 2/3. Det innebär att drygt två miljarder människor kommer flytta in från landsbygd till stad de närmaste 30 åren.

Det finns flera skäl till denna enorma migration, städer har generellt en bättre arbetsmarknad, det finns bättre utbildningsmöjligheter och tillgången till fritidsaktiviteter eller kulturevenemang är väsentligt större, för att bara nämna några. För företag finns tillgängligheten till arbetskraft, såväl generellt som tillgång på talang eller specialister.

Hur kan vi dra nytta av den i våra investeringar?
Redan idag står städer för en oproportionerligt stor del av världens BNP, men också för en oproportionerligt stor andel av energikonsumtionen och världens utsläpp av växthusgaser. Samtidigt bidrar begränsade vattenresurser och avfallsproblem till en ansträngd situation på många håll. Den förväntade framtida urbaniseringen kommer givetvis medföra stora utmaningar för städerna att kunna hantera detta på ett effektivt sätt. Nybyggnation måste ske på ett smartare sätt och med mer energieffektiva lösningar. Det ställs stora krav på väl utbyggd och hållbar infrastruktur, liksom ett tillräckligt utbud av boendeformer, arbetsplatslösningar och fritidsaktiviteter som kan hantera människors behov framöver.

Stora utmaningar innebär också investeringsmöjligheter för våra Selectionfonder. Genom fonden Pictet SmartCity (”Den smarta staden”) får vi exponering mot lösningar för en stad som kan förbättra livskvaliteten för sina innevånare samtidigt som urbaniseringstrenden kan fortgå på ett hållbart sätt. Via fonden får vi exponering mot strukturell tillväxt från flera megatrender; huvudsakligen urbanisering, men också demografi och teknologi. SmartCity-fonden investerar i tre olika delområden som har bäring på temat. Dels att bygga staden, dels att förvalta eller driva staden och slutligen att leva i staden. Vad innebär det mer konkret?

”Att bygga staden”handlar om att investera i företag som är involverade i design, planering, byggnation och finansiering av morgondagens städer, där fokus ligger på effektivitet, säkerhet och hållbarhet. Ett bolagsexempel är den finska hisstillverkaren Kone. Befolkningstillväxt kommer medföra högre byggnader, vilket i sig betyder större flöden av människor och behov av tillförlitliga hissar. Kone har gjort hissar och rulltrappor intelligenta genom att koppla upp dem till molnet som gör att det kan övervakas och analyseras i realtid. På så sätt kan underhållsplaner skräddarsys för varje enskild utrustning och det förbättrar såväl funktion, tillförlitlighet som säkerhet. Verksamheten är stabil då Kone verkar i ett oligopol med höga inträdesbarriärer och gynnas av en stor återkommande servicebusiness med höga marginaler.

”Att förvalta staden” inbegriper företag som förser städerna med den infrastruktur och service som på daglig basis är nödvändig för funktionaliteten i moderna, uthålliga städer. Förutom den traditionella infrastrukturen, med till exempel vatten och avlopp som fungerar, är den digitala infrastrukturen i form av till exempel uppkoppling och den mobila infrastrukturen i form av vägar och allmänna transporter nödvändig. Ett bolagsexempel är Segro som bland annat bedriver logistik inom det som kallas ”last mile”-distribution, vilket betyder att de sköter och samordnar transporter till slutkund ifrån eget centrallager strax utanför en stad, i stället för att alla respektive transportörer sköter slutleverans. Segro gynnas inte minst av den ökande e-handeln.

Slutligen - ”att bo i staden” är företag som erbjuder tjänster och lösningar för det moderna stadslivet, vilket inkluderar smarta arbetsplatslösningar, olika typer av boende eller fritidsaktiviteter. Ett bolagsexempel är Bright Horizons, ett amerikanskt företag som driver barnpassning och förskolor, ofta i anslutning till större företag som inte sällan är med och delfinansierar verksamheten. Att erbjuda möjlighet till barnpassning i anslutning till arbetet är ett sätt att locka till sig personal, då stressmomentet med att lämna och hämta minskar. För Bright Horizon innebär det att expansionsmöjligheterna är stora och betalningsviljan hos kunderna är sannolikt stor, vilket minskar konjunkturberoendet.

Urbaniseringen medför att städer måste växa på ett effektivt och hållbart sätt. Företag som är rätt positionerade kommer kunna dra fördel av de investeringar som måste göras, vilket vi tror innebär en högre strukturell tillväxt.

Selection 75

i år
+7,20%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
130,72
sharpe
-
förv.avg.
1,40%
Selection 75 är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i aktier, räntor och alternativa investeringar vi…

Selection 50

i år
+4,63%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
120,49
sharpe
-
förv.avg.
1,20%
Selection 50 är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i aktier, räntor och alternativa investeringar vi…

Selection 25

i år
+2,48%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
110,37
sharpe
-
förv.avg.
0,90%
Selection 25 är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i aktier, räntor och alternativa investeringar vi…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Johan Alm Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan