Megatrenden Demografi
När vi pratar om demografi menar vi hur befolkningens sammansättning förändras över tid. Det kan beröra en mängd olika variabler såsom inkomst, utbildning eller religion, men en av de mer diskuterade förändringarna är att vi inte bara blir allt fler, vi blir också allt fler äldre.

År 2018 inträffade en historisk händelse i människans historia då antalet människor över 65 år för första gången någonsin utgjorde ett större antal än barn under fem år. År 2050 kommer en av sex personer på jorden vara äldre än 65 år (16 procent), jämfört med en av elva personer 2019 (9 procent) och ser vi till Västeuropa och Nordamerika kommer relationen år 2050 vara en av fyra! (enligt UN World Population Prospects 2019)

En åldrande befolkning kommer att påverka oss, våra företag och vårt samhälle på en mängd olika sätt. Det faktum att vi lever längre och blir allt fler äldre kommer sätta stor press på dagens pensionssystem och ett allt större fokus kommer sättas på det individuella sparandet. Åldersrelaterade kostnader kommer öka inom hälsovården och inte minst Coronaepidemin har belyst de brister som finns redan idag vad gäller att kunna hantera en större hälsokris. Vi kan förvänta oss att de flesta länder fortsatt kommer att spendera en stor andel av statsbudgeten på hälsovårdskostnader och bland annat investera i till exempel medicinteknologi. En ökande andel äldre medför att arbetskraftspopulationen kommer att minska i många länder. För att motverka bristen på arbetskraft kommer företag i allt större utsträckning använda teknologi och till exempel automatisera verksamheten med hjälp av robotar. Enklare arbetsuppgifter kommer bli färre och efterfrågan på mer utbildad arbetskraft stiga, varvid efterfrågan på utbildningsalternativ kommer att öka. En ökad andel äldre medför dessutom att deras andel av konsumtionen kommer att öka, vilket innebär att företag behöver möta de behov en äldre generation ställer. Detta är bara några av de effekter en åldrande befolkning medför och de kan variera något mellan regioner. För den utvecklade världen samt Kina är utmaningarna sannolikt större även om trenden i högsta grad är global!

Hur kan vi dra nytta av den i våra investeringar?
Den privata sektorn kommer att vara en viktig del för att möta de ökade behov en åldrande befolkning medför. Ur ett investeringsperspektiv finns en rad intressanta områden som kan gynnas av denna utveckling. Det kan röra sig om utbildning, äldreboende, pensionslösningar, medicinsk teknik och innovationer, men också konsumentbolag med tydligt fokus mot äldre. I Selectionfonderna har vi i dagsläget exponering mot två av de områden som nämns ovan; aktiekorgen Utbildning samt Innovativ Hälsovård.

Då enklare arbetsuppgifter till stor del automatiseras kommer efterfrågan på arbetskraft med högre utbildning att öka. Behovet av till exempel eftergymnasial utbildning blir allt viktigare. Nya yrken uppstår och vissa av färdigheterna vi lär oss i skolan är inte längre lika efterfrågade. Det sägs att 65 procent av de barn som nu börjar i skolan, kommer arbeta inom yrken som inte finns idag. Att hålla sig anställningsbar blir viktigare än någonsin! Det ser vi inte minst nu när 40 miljoner jobb försvunnit i USA på kort tid i spåren av Corona. De flesta av dessa arbetstillfällen återfinns inom yrken som kräver en låg eller ingen utbildning alls. Erfarenheten av finanskrisen 2008-09 visade på samma mönster och de nya arbeten som skapades under åren efteråt var huvudsakligen inom områden som krävde en högre utbildning.

Tillgängligheten till utbildning har dessutom ökat via tekniska lösningar som möjliggör on-line-verksamhet för många utbildningsföretag. Den högsta tillväxten hittar vi i tillväxtländer, men även på flertalet utvecklade marknader inte minst USA.

I aktiekorgen bestående av utbildningsrelaterade bolag hittar vi bland annat TAL Education - ett kinesiskt bolag som erbjuder omfattande undervisning i allt från förskola till ’årskurs 12’ inom en rad olika ämnesområden. TAL Education är ett av de ledande utbildningsföretagen i Kina med ett starkt varumärke. Användandet av on-line-undervisning har gjort företaget till ett av de mer populära skolalternativen i Kina och företaget har lyckats växa sin omsättning med mer än 40 procent per år de senaste 10 åren.

När vi blir fler äldre kommer kostnaderna för hälsovård att stiga såväl i statsbudgeterna som för den enskilde individen. År 2040 beräknas 20 procent av global BNP gå till hälsovårdskostnader jämfört med cirka 10 procent år 2017. I USA är relationen redan idag 18 procent! Givet denna förväntade kostnadsutveckling kommer mer effektiva lösningar efterfrågas. Det finns goda förutsättningar för företag involverade i till exempel medicinsk teknik eller framtagande av läkemedel, inte minst mot åldersrelaterade sjukdomar, i strävan att erbjuda en bättre vård till en lägre kostnad. Selectionfonderna har investerat i en fond med fokus på innovationer inom hälsosektorn. Innehaven är inriktade mot tre olika delsegment; bioteknikbolag, medicinsk teknologi samt services vilket inkluderar till exempel mjukvara och outsourcing. Exempel på företag inom medicinsk teknologi är Intuitive Surgical som är ledande inom robotkirurgi. Med hjälp av robotassistans kan de kirurgiska ingreppen göras mindre omfattande vilket vid jämförelse med traditionella ingrepp visat sig vara mer effektivt och medföra ett bättre utfall för patienten. Inom bioteknikdelen hittar vi till exempel Biogen vars huvudsakliga intäktskälla i dagsläget är medicin mot MS (multipel skleros), men där det finns förväntningar på företagets behandling mot Alzheimer (Aducanumab) som avslutat fas 3 studier och avvaktar ansökan hos amerikanska FDA. Sedan mars månad är Biogen även involverad i ansträngningarna att få fram ett vaccin mot Covid-19.

Läs del1: Megatrenden Urbanisering

Selection 75

i år
+7,20%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
130,72
sharpe
-
förv.avg.
1,40%
Selection 75 är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i aktier, räntor och alternativa investeringar vi…

Selection 50

i år
+4,63%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
120,49
sharpe
-
förv.avg.
1,20%
Selection 50 är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i aktier, räntor och alternativa investeringar vi…

Selection 25

i år
+2,48%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
110,37
sharpe
-
förv.avg.
0,90%
Selection 25 är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i aktier, räntor och alternativa investeringar vi…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Johan Alm Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan