Stora utmaningar innebär också investeringsmöjligheter. I Selectionfonderna har vi därför valt att investera i Pictets SmartCity ”Den smarta staden”. Genom fonden får vi exponering mot lösningar för en stad som kan förbättra livskvaliteten för sina innevånare samtidigt som urbaniseringstrenden kan fortgå på ett hållbart sätt. Investeringen ger exponering mot strukturell tillväxt från flera megatrender; huvudsakligen urbanisering, men också demografi och teknologi. Fonden investerar i tre olika delområden som har bäring på temat. Dels att bygga staden, dels att förvalta eller driva staden och slutligen att leva i staden. Vad innebär det mer konkret?

”Att bygga staden” handlar om att investera i företag som är involverade i design, planering, byggnation och finansiering av morgondagens städer, där fokus ligger på effektivitet, säkerhet och hållbarhet. Ett bolagsexempel är den finska hisstillverkaren Kone. Befolkningstillväxt kommer medföra högre byggnader, vilket i sig betyder större flöden av människor och behov av tillförlitliga hissar. Kone har gjort hissar och rulltrappor intelligenta genom att koppla upp dem till molnet som kan övervakas och analyseras i realtid. På så sätt kan underhållsplaner skräddarsys för varje enskild utrustning och förbättrar såväl funktion, tillförlitlighet och säkerhet. Verksamheten är stabil då Kone verkar i ett oligopol med höga inträdesbarriärer och gynnas av en stor återkommande servicebusiness med höga marginaler.

”Att förvalta staden”. Företag som förser städerna med den infrastruktur och service som på daglig basis är nödvändig för funktionaliteten i moderna, uthålliga städer. Förutom den traditionella infrastrukturen med t ex vatten och avlopp som fungerar, är den digitala infrastrukturen i form av t ex uppkoppling och den mobila infrastrukturen i form av vägar och allmänna transporter nödvändig. Ett bolagsexempel är Segro som bland annat bedriver logistik inom det som kallas ”last mile” distribution, vilket betyder att de sköter och samordnar transporter till slutkund ifrån eget centrallager utanför en stad, i stället för att respektive transportör sköter slutleverans. Segro gynnas inte minst av den ökande e-handeln.

Slutligen ”Att bo i staden”. Företag som erbjuder tjänster och lösningar för det moderna stadslivet, vilket inkluderar smarta arbetsplatslösningar, olika typer av boende eller fritidsaktiviteter. Ett bolagsexempel är Bright Horizons, ett amerikanskt företag som driver barnpassning och förskolor, ofta i anslutning till större företag som inte sällan är med och delfinansierar verksamheten. Att erbjuda möjlighet till barnpassning i anslutning till arbetet är ett sätt att locka till sig personal, då stressmomentet med att lämna och hämta minskar. För Bright Horizon innebär det att expansionsmöjligheterna är stora och betalningsviljan hos kunderna är sannolikt stor, vilket minskar konjunkturberoendet

Urbaniseringen medför att städer måste växa på ett effektivt och hållbart sätt. Företag som är rätt positionerade kommer kunna dra fördel av de investeringar som måste göras, vilket vi tror innebär en högre strukturell tillväxt. Fonden är relativt koncentrerad med cirka 50 innehav. Fonden kompletterar och breddar befintliga innehav som finns i Selection sedan tidigare.

Swedbank Robur Selection 25

1 mån
-6,41%
3 mån
-6,86%
i år
-6,61%
1 år
-3,72%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
98,35
sharpe
-
förv.avg.
0,90%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Tillgångarna fördelas mellan och inom aktie- och räntemarknader samt i alternativa investeringar. Fon…

Swedbank Robur Selection 50

1 mån
-9,60%
3 mån
-11,22%
i år
-10,81%
1 år
-6,20%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
98,17
sharpe
-
förv.avg.
1,20%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Tillgångarna fördelas mellan och inom aktie- och räntemarknader samt i alternativa investeringar. Fon…

Swedbank Robur Selection 75

1 mån
-12,19%
3 mån
-15,13%
i år
-14,59%
1 år
-7,94%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
98,46
sharpe
-
förv.avg.
1,40%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Tillgångarna fördelas mellan och inom aktie- och räntemarknader samt i alternativa investeringar. Fon…

Läs fler blogginlägg av Johan Alm Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan