De första fonderna ut att fullt ut anpassas till 1,5-gradersmålet är den klimatsmarta fondfamiljen Access Edge. Den första fonden, Access Edge Emerging Markets, lanserades för knappt ett år sedan med exponering mot globala tillväxtmarknader. I februari startades Access Edge Sweden och i dagarna kompletterades fondfamiljen med fyra nya exponeringar: global (utvecklade marknader), Japan, USA och Europa. Gemensamt för fonderna är att dom förvaltas med en hög hållbarhetsnivå med särskild klimatinriktning, en nivå som nu alltså justeras upp ytterligare.

Att förvalta enligt Parisavtalet är förstås eftersträvansvärt, men hur fungerar det i praktiken? Till att börja med finns det, oss veterligen, inget annat fondbolag som på ett systematiskt sätt anpassar fonderna till 1,5-gradersmålet och därmed ingen vedertagen metodik att följa. Den metodik som Swedbank Robur har valt bygger på riktlinjer som tagits fram av Sustainable Finance (EU:s handlingsplan för hållbar finansiering), som ger ett ramverk med tydliga och mätbara mål. För det första exkluderas bolag som utvinner och producerar el från fossila bränslen. För det andra premieras bolag med små koldioxidutsläpp, och omvänt med stora utsläppare, för att uppnå ett koldioxidavtryck i fonden som är 50 % lägre än jämförelseindex. Detta samtidigt som exponeringen bibehålls mot branscher med stora klimatutmaningar för att även där stötta omställningen. Slutligen säkerställs att andelen ”gröna” aktiviteter – exempelvis förnybar energi, gröna byggnader, energieffektivitet – överstiger andelen ”bruna” aktiviteter markant. Genom att fonden investerar 10 % av fondförmögenheten i bolag som på olika sätt bidrar till klimatomställningen, samtidigt som fossila bränslen exkluderas, uppnås detta med god marginal.

I och med lanseringen av Access Edge-familjen erbjuds nu en palett av fonder med breda aktieexponeringar som är väl positionerade för klimatomställningen. Nu finns alltså möjlighet att spara i linje med Parisavtalet till låg kostnad – bra både för klimatet och plånboken!

Access Edge Emerging Markets A

i år
+7,48%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
115,01
sharpe
-
förv.avg.
0,50%
Access Edge Emerging Markets A är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i ti…

Access Edge Europe A

i år
+3,07%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
108,99
sharpe
-
förv.avg.
0,30%
Access Edge Europe A är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i Europa samti…

Access Edge Global A

i år
+4,68%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
109,96
sharpe
-
förv.avg.
0,30%
Access Edge Global A är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher globalt samtid…

Access Edge Japan A

i år
+3,92%
3 år
+23,99%
5 år
+61,17%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
160,70
sharpe
0,47
förv.avg.
0,20%
Access Edge Japan A är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i Japan samtidi…

Access Edge Sweden A

i år
+4,85%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
117,75
sharpe
-
förv.avg.
0,30%
Access Edge Sweden A är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i Sverige samt…

Access Edge USA A

i år
+4,25%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
108,79
sharpe
-
förv.avg.
0,30%
Access Edge USA A är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i USA samtidigt s…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Johan Andreasson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan