Men även om det är fondens mål att följa sitt jämförelseindex finns det starka ekonomiska skäl att avstå från att investera i företag med fossil verksamhet – skäl som snarare skulle kunna leda till ett bättre långsiktigt värdeskapande. Företag verksamma inom fossila energikällor ses som mer och mer kontroversiella (framför allt bolag som utvinner kol, olja och gas), och det kan till och med anses riskfyllt att äga de här bolagen framöver. Många stora investerare globalt såsom norska oljefonden, Nobelstiftelsen och Vatikanen avstår numera från att investera i bolag som utvinner fossila bränslen – och till följd av detta har stora kolbolag fått svårt att finansiera sig, och oljebolagen har börjat se den här trenden som en riskfaktor för sin verksamhet. En annan anledning är att koldioxidutsläpp kan komma att beskattas framöver. Beslutsfattare i Europa har ställt sig positiva till det och i USA kan fokus mycket väl komma att hamna på klimatfrågor i den kommande presidentvalskampanjen efter senare års extremväder med orkaner och omfattande skogsbränder.

Access Edge Emerging Markets kommer vara väl positionerad för båda dessa scenarier, eftersom fonden exkluderar bolag som utvinner fossila bränslen och premierar bolag som i sin verksamhet släpper ut lite växthusgaser. Dessutom kommer 10 procent av fondens tillgångar vara investerade i så kallade impactbolag med verksamhet som direkt bidrar till omställningen till förnybara energikällor och energieffektivitet, bolag som kan förväntas växa kraftigt framöver. Men den främsta anledningen till att investera fossilfritt är förstås att bidra till en bättre värld genom att allokera kapital bort från fossila bränslen.

I väntan på Access Edge Emerging Markets så finns redan Global Impact som placerar 50 procent av sina tillgångar i bolag som direkt bidrar till ett bättre klimat.

Läs mer om Global Impact

Swedbank Robur Global Impact

1 mån
-13,85%
3 mån
-15,14%
i år
-14,71%
1 år
-5,64%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
95,56
sharpe
-
förv.avg.
0,70%
Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex som är MSCI All Country World Index (MSCI ACWI). Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i företag som genom sina produkter, tjänster oc…

Läs fler blogginlägg av Johan Andreasson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan