Tufft är det också för detaljhandeln som brottas med lägre omsättning och svag lönsamhet på grund av alla restriktioner på grund av COVID-19. Många bostadsrättsföreningar har hyresintäkter från lokaler. Beroendet av hyresintäkter varierar stort. För dig som bor i eller tänker köpa en bostadsrätt bör ta reda på hur beroende föreningen är av dessa hyresintäkter. I grund och botten är det bra med hyresintäkter för det gör att månadsavgifterna kan hållas lägre. Men är beroendet av hyresintäkter stort och föreningen löper risken att förlora någon eller några hyresgäster på grund av till exempel konkurs kan det i sämsta fall innebära kraftigt höjda månadsavgifter. Högre månadsavgifter kan också påverka att marknadsvärdet på bostadsrätten minskar.

Rådet till alla som bor i eller tänker köpa en bostadsrätt är därför att ta reda på hur beroende föreningen är av hyresintäkter. Är beroendet av hyresintäkter stort bör du ta höjd för det i din hushållsbudget och vara medveten om att månadsavgiften kan komma att påverkas med anledning av den tuffare marknaden för hyreslokaler.

Vill du veta mer om hushållens möjligheter att köpa en bostadsrätt eller ett småhus kan du läsa mer i rapporten Swedbank Boindex kvartal 3 2020 (pdf) och vill du veta mer om hur situationen kan se ut för olika föreningar och deras beroende av hyresintäkter så kan du läsa mer i rapporten Bostadsrättsföreningarnas hyresintäkter – på gott och ont (pdf)

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

All information i denna blogg är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i bloggen innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan