Även i Sverige råder det ojämställdhet på arbetsmarknaden. Enligt Statistiska centralbyrån uppgår kvinnors lön till 90 procent av männens. Tar man hänsyn till att kvinnor och män arbetar inom olika yrken och sektorer, har olika utbildningsnivå, olika arbetstid och olika ålder är det som kallas för den oförklarade löneskillnaden 4,3 procent enligt Medlingsinstitutet. Det är illa nog.

Lägre löner medför ofta att kvinnor får ta större ansvar för barn och hem. Kvinnor arbetar i större utsträckning deltid, tar ut fler VAB-dagar och huvuddelen av föräldrapenningen. Effekten av att jobba deltid syns också tydligt när det är dags att gå i pension. Kvinnors pension uppgår i snitt till 69 procent av männens, vilket innebär att kvinnor får i snitt 6 500 kr i lägre pension per månad före skatt.

Rådet till alla kvinnor är att se till att ha koll på sin ekonomi, ställa högre krav på sin arbetsgivare och se över hur pensionssystemet fungerar. Var tuffare i löneförhandlingarna, tänk på att det är livsinkomsten som avgör storleken på din pension. Ta diskussionen med din partner och kom överens om kompensation om du går ner på deltid för att ta hand om barnen. Ett alternativ är att be din partner att avstå sina premiepensionsrätter och se till att ni kommer igång med ett sparande i ditt namn som naturligtvis är enskild egendom, i händelse av skilsmässa. Det är nog bara genom att ställa krav som det händer något. Så stå på er kvinnor och kräv er rätt till lika lön för lika arbete och en rättvis fördelning av ansvar för barn och hem.

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

All information i denna blogg är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i bloggen innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan