Rådet till alla småföretagare är att försöka ta ut en marknadsmässig lön. Det ger en god allmän pension. Sätt av pengar till en tjänstepension motsvarande minst det en anställd med samma lön fått. Då är chansen stor att du får 60-70 procent av slutlönen i pension. Är du osäker på vad du kommer att få i pension – gå in på Min Pension och gör en pensionsprognos. Täck på att ju tidigare du börjar spara desto bättre. För ju tidigare du börjar spara desto mindre belopp behöver du spara varje månad.

Fem tips: Maxa pensionen – och ducka företagarnas fattigfälla (di.se)

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan