1990 hade ett tvåfamiljshushåll ett sparutrymme på 3 400 kronor per månad. Idag är sparutrymmet i genomsnitt 16 400 kronor i månaden. Det är naturligtvis glädjande att allt fler kan spara allt mer. Men samtidigt ska vi inte glömma bort att många familjer sliter med att få ihop sin ekonomi. Kopplingen god ekonomi och god hälsa ska heller inte underskattas. Ibland leder dålig hälsa till dålig ekonomi och ibland leder dålig ekonomi till dålig hälsa. Kort sagt - det är bra för samhället och för folkhälsan att hushållen har en sund och hållbar ekonomi och vägen dit är ett regelbundet sparande.

Hur hushållen sparar har också förändrats över tid. För 30 år sedan var pengar på ett sparkonto ofta det enda sparandet. Idag är fonder och aktiesparande mycket vanligt. Idag har ca 20 procent av befolkning ett direkt ägande i aktier. Det betyder att nästan 1,5 miljoner individer äger aktier. Ungefär 5,5 miljoner svenskar månadssparar i olika fonder, men även i premiepension, tjänstepension och i ett privat pensionssparande. Enligt Fondbolagens förening har dessutom sex av tio svenska barn ett fondsparande. En imponerande utveckling som till stor del kan förklaras av börsens utveckling som sedan 1970 haft en årsmedelavkastning på ca 9 procent per år.

Jag önskar att fler kvinnor hade sparat i aktier och aktiefonder samt att fler kvinnor sparande minst lika mycket som männen. Men för att de ska ske krävs mer folkbildning och ökad jämställdhet. Utan lönediskriminering och med en ökad jämställdhet skulle kvinnors möjligheter att spara öka och därmed kvinnors möjligheter till en sund och hållbar ekonomi förbättras. Att så blir fallet snarast möjligt är ett av de viktigaste kraven vi borde ställa till våra politiker. Män har dubbelt så stora finansiella tillgångar jämfört med kvinnor och redovisar dubbelt så höga kapitalvinster från försäljning av finansiella tillgångar jämfört med kvinnor. Gapet är ännu större när det kommer till övriga kapitalinkomster som utdelningar i fåmansbolag. Det här är skillnader i män och kvinnors ekonomi som jag hoppas snart är utraderade och som borde ligga högt upp på politikernas ”att-göra-lista” inför 2021.

Ökat sparutrymme – så har svenskarnas sparande utvecklats över tid (pdf)

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

All information i denna blogg är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i bloggen innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan