Nyckeln till framgång är att spara regelbundet och vara långsiktig. Med långsiktig menas en sparhorisont på över fem år. Allra bäst är om du har en sparhorisont på tio år eller längre. Då ökar nämligen sannolikheten ytterligare för att du ska få en god avkastning. Att spara regelbundet är också bra. Timing är svårt men om du sparar regelbundet minskar du beroendet av timing. Att anpassa placeringarna efter riskviljan och se över placeringarna regelbundet för att säkerställa att risken och den förväntade avkastningen ligger i linje med dina önskemål är det många som slarvar med. Gör inte det. För att öka dina möjligheter att få dina pengar att växa har jag tagit fram sex enkla regler. Följ gärna dem och öka dina möjligheter till en god avkastning anpassad efter din riskvilja.

Regel nummer 1 – var långsiktig
Från en dag till en annan är det slumpen som avgör om börsen går upp eller ner. Tittar vi på ett års sikt har börsen historiskt gått upp två år av tre. Om du har en sparhorisont på 10 år och har en väldiversifierad aktieportfölj är sannolikheten att du drabbas av en negativ avkastning låg.

Regel nummer 2 – fokusera på fördelningen mellan aktie- och ränteplaceringar
Att äga endast aktier och aktiefonder innebär hög risk. Det vill säga värdet på ditt sparkapital kommer att variera mycket från en dag till en annan. Sannolikheten att du ett enskilt år kan förlora en stor del av ditt sparkapital är hög. Bästa sättet att minska risken i dina placeringar är att minska aktieexponeringen till förmån för en högre ränteexponering. 90-95 procent av den framtida avkastningen och risken avgörs av fördelningen mellan aktier och räntebärande. Val av enskilda aktier och timing resterande 5-10 procenten.

Regel nummer 3 – anpassa risken efter din riskvilja och sparhorisont
Ta reda på din riskvilja med hjälp av nedanstående tabell. Lämplig sparhorisont vid aktieinvesteringar är minst fem år. Tänk på att ju längre sparhorisont du har desto högre andel aktier kan du ha. Har du fem års sparhorisont och har t.ex. en normal till genomsnittlig riskvilja är en bra utgångspunkt 50 procent i aktier/aktiefonder och 50 procent i ränteplaceringar. Har du 10 års sparhorisont kan du kosta på dig att ha en högre andel aktier t.ex. 60 eller 70 procents aktieandel.

Regel nummer 4 – besikta portföljen en gång per år
Minst en gång per år bör du gå igenom dina placeringar. Syftet med genomgången är att se att risken i dina placeringar motsvaras av din riskvilja. Har aktiemarknaden stigit väldigt mycket har risken i dina placeringar ökat och du kanske måste minska risken genom att minska andelen aktier och aktiefonder. Har aktiemarknaden sjunkit mycket har risken minskat i dina placeringar men också den förväntade avkastningen. Du behöver då öka andelen aktier för att den förväntade avkastningen ska motsvara ditt avkastningskrav.

Regel nummer 5 – tre till fem olika fonder räcker
Vill du spara i fonder är en bra utgångspunkt att spara i tre till fem olika fonder. Fokusera på prisvärda fonder som kompletterar varandra inte minst avseende risk. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

Regel nummer 6 – spara gärna i aktier men i minst 10-12 olika bolag
Om du vill spara i aktier. Spara i minst 10-12 olika bolag så att du får en bra riskspridning. Välj gärna aktier med god omsättning och som följs av flera aktieanalytiker. Bolag som tjänar pengar i alla konjunkturlägen, ger en god direktavkastning och som inte är för högt värderade brukar vara bra investeringar. Har du tid, lust och kunskap kan även mindre bolag i intressanta branscher med spännande produkter vara av intresse. Men var då medveten om att risken är högre. Ett sätt att kompensera sig för den högre risken är att investera i flera olika småbolag och hålla en högre andel räntebärande placeringar än annars.

Vill du veta mer och öka din förståelse för hur du fastställer din riskvilja och anpassar fördelningen mellan aktier och räntebärande kan du läsa mer här

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

All information i denna blogg är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i bloggen innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan