Så länge vi inte vet hur många som smittats av Corona och kan se att spridningen minskar är det svårt att överblicka coronavirusets effekter på ekonomin. Men att corona har påverkat konjunkturen vet vi redan. Frågan är hur mycket och hur länge. Så länge osäkerheten består kommer svängningarna på börsen att bestå. Så här långt har vi sett att börsen fallit rejält och det kan inte uteslutas att börsen kan falla mer. En del småsparare har också börjat undra hur ränteplaceringar och bolån kommer att påverkas av en svagare konjunktur, Riksbankens penningpolitik och regeringens finanspolitik.

Regeringen kan mildra effekterna av corona genom en mängd åtgärder. Vissa åtgärder har man redan aviserat att man vill göra. Slopandet av karensdagen och införandet av korttidsvecka där staten går in och finansierar en del av lönekostnaden är två exempel. En annan åtgärd regeringen föreslår är att ge företag anstånd med att betala arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt upp till ett år för att förbättra företagens likviditet. Riktade insatser till vissa branscher som är särskilt utsatta såsom t.ex. flygindustrin är ytterligare ett exempel som regeringen skulle kunna göra men ännu inte aviserat. Tack vare Sveriges starka statsfinanser och det globala ränteläget blir en finansiering av eventuella stöd tämligen lätt att bära och torde inte påverka ränteläget nämnvärt. Och även om åtgärderna skulle leda till budgetunderskott som finansieras med hjälp av statsobligationer och leda till högre räntor kommer förväntningar om en svagare konjunktur och lägre företagsvinster få kapital att lämna börsen och leta sig in på räntemarknaden vilket bidrar till att pressa räntorna.

Finansinspektionen har beslutat att lätta på bankernas kapitalbuffert från 2,5 procent till 0 procent vilket minskar kapitalkravet med 45 miljarder kronor. Det möjliggör en utlåning på 900 miljarder kronor enligt Finansinspektionen. Det underlättar för bankerna att låna ut pengar till företagen så att företag, som i grunden har en sund ekonomi men lider av likviditetsbrist, kan övervintra. Det kan bidra till lägre räntor.

Riksbanken har beslutat är att erbjuda bankerna upp till 500 miljarder i svenska kronor mot säkerhet för vidareutlåning till icke-finansiella företag verksamma i Sverige. Lånen ges till rörlig ränta motsvarande Riksbankens reporänta på förnärvarande noll procent under två år. Det är ett sätt att via bankerna hjälpa företagen med deras finansiering.

Riksbanken kan också hjälpa företagen med sin finansiering genom att t.ex. köpa företagsobligationer och företagscertifikat. Riksbanken kan också hjälpa företagen med finansiering via bankerna genom att acceptera företagsobligationer och företagscertifikat som säkerhet när bankerna lånar pengar av Riksbanken, det skedde t.ex. under krisen 2008. Vad Riksbanken Det kan leda till lägre räntor.

Nu gäller det att blicka framåt. Att många förlorat pengar på börsen det vet vi redan. Och om botten är nådd för denna gång vet vi ännu inte. Men alla bör vara inställda på en fortsatt turbulens på börsen.

Många småsparare med både sparkapital och bolån är oroliga och oron är berättigad. För småsparare med mycket pengar på börsen har det varit några mycket tunga veckor. Samtidigt ska inte glömmas att 2019 var ett mycket bra börsår med en uppgång på 35 procent.

För de småsparare som väljer att bita i det sura äpplet och minska andelen aktier till förmån för ränteplaceringar kommer att få en portfölj som svänger mindre och som förhoppningsvis leder till en godare nattsömn. För de som har en lång sparhorisont och väljer att ligga kvar på börsen får acceptera en fortsatt skakig period till dess att vi får kontroll över spridningen av coronaviruset och kan överblicka effekterna på ekonomin på grund av alla preventiva åtgärder för att hindra spridningen.

På räntesidan, och för de mer kreditsäkra räntepapprena såsom statsskuldväxlar, statsobligationer och bostadsobligationer, kommer det sannolikt vara betydligt lugnare än på aktiemarknaden, det kommer centralbankerna att se till. Därför är de troliga att bolåneräntorna inte påverkas så mycket. Det är positivt eftersom en stor del av hushållens utgifter är ränteutgifter för boendet. Om du ska binda räntan eller inte på dina bolån beror främst på två saker, hur stabil du vill att din boendekostnad ska vara och vilka marginaler du har i din privatekonomi. Har du goda marginaler i din hushållsekonomi och inte tycker att boendekostnaden känns betungande och tål betydligt högre bolåneräntor samtidigt som du har en låg skuldsättning, både i relation till din inkomst och bostadens värde, då behöver du inte springa benen av dig för att binda räntan. Om du däremot är orolig och lever med små marginaler kan det vara läge att binda räntan på hela eller dela av bolånen om du vet att du ska bo kvar i ditt befintliga boende under lång tid. Idag är ränteskillnaden mellan bolån med kort och lång löptid små.

Den stora frågan och som hushållen bör fokusera på är hur man ska agera med sitt sparkapital. För den frågan finns inte ett svar utan många svar. För svaret på den frågan beror på många faktorer som kräver kännedom om individens ekonomi. Men som vägledning kan nedanstående tabell vara till god hjälp.

Börja med att bestämma dig för vilken riskvilja du har. De flesta har en normal till genomsnittlig riskvilja. De utgör ungefär en tredjedel av alla småsparare. Bestäm sedan vilken sparhorisont du har. I tabellen kan du då se vilken fördelning mellan aktiesparande och räntesparande du bör ha. Jämför det sedan med hur ditt sparande ser ut idag. Har du en högre aktieandel kan det vara ett tecken på för hög risk och därmed behöva sälja. Har du en lägre aktieandel kan du lugnt sitta kvar i båten och eventuellt börja fundera på om du inte ska börja köpa lite försiktigt.

Mitt råd till alla småsparare är att inte gripas av panik utan ta det lugnt och tänka efter i lugn och ro. Tricket att lyckas med sina placeringar handlar nämligen om att tänka efter före. Historiskt har det nämligen visat sig att den som sparar regelbundet och är långsiktig är de som lyckas bäst med sina placeringar på börsen.

Om du utgår från din riskvilja och anpassar dina placeringar efter din sparhorisont löpande har historien visat att du får en god avkastning till en för dig lagom risk. Om du inte redan anammat den strategin är mitt råd till dig att börja nu. Den strategin gäller även när räntan på ränteplaceringar är noll. För om ingen visste det innan så vet vi det alla det nu. Noll är mer än minus.

Bild

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

All information i denna blogg är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i bloggen innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan