Idag finns det 32 000 unga mellan 18 och 25 år som tillsammans har skulder på 1,3 miljarder som de inte kan betala. Den här utvecklingen behöver vi stoppa och det gäller att börja i tid. Och ju tidigare desto bättre. Ge barnen veckopeng och månadspeng. Det är ett bra sätt att låta barnen öva på att prioritera och hushålla med sina pengar. Men det räcker inte med att föräldrar pratar ekonomi med sina barn och ger dem veckopeng. Undervisningen i skolan måste också bli bättre. Otydliga kunskapsmål, få undervisningstimmar och en hög andel obehöriga lärare leder till att många elever lämnar skolan med bristande kunskaper i privatekonomi.

Jag är själv uppväxt med en ensamstående mamma med tre barn och vet precis hur det är när varenda krona räknas. Jag vet också vilken skillnad grundläggande kunskaper i privatekonomi kan göra för individen och samhället. En förutsättning för en fungerande marknadsekonomi är att hushållen har tillgång till rätt och relevant information men också kunskap så att de kan ta medvetna och rationella beslut. Då får vi en högre tillväxt och med högre tillväxt följer högre skatteintäkter och därmed ökade möjligheter att unna oss en bättre välfärd.

För att öka våra barns möjligheter att förverkliga sina drömmar och leva det liv de vill behöver vi se till att alla barn får goda kunskaper i privatekonomi. Föräldrar, skolan och kreditinstituten måste därför ta ett större ansvar för att minimera risken för överskuldsättning och öka ungas möjligheter att få en sund och hållbar ekonomi. Låt oss börja idag – på Veckopengens dag!

Läs mer om Veckopengens dag

Bild

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

All information i denna blogg är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i bloggen innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan