Det är inte bara löntagare och pensionärer som får mer pengar i plånboken 2021 jämfört med 2020. Under året som gått har ersättningen från arbetslöshetskassan höjts temporärt fram till och med december 2022. Höjningen innebär att inkomsttaket för beräkningen av ersättningen höjs från 25 000 kronor till 33 000 kronor per månad. Effekten blir drygt 4 000 kronor mer i plånboken efter skatt. En ordentlig skillnad med andra ord.

Det senaste året har satt hela samhället inför svåra prövningar. Många har fått sätta livet till, mist sina jobb och andra har förlorat sina företag. Regeringens finanspolitik och Riksbankens penningpolitik har haft stor betydelse för att dämpa effekterna. Frågan är om åtgärderna räcker för tyvärr är krisen ännu inte över. Men låt oss hoppas att vi passerat botten och att livet snart kan återgå till det normala, mycket tyder nämligen på det.

Vill du veta mer om hushållens inkomster 2021 och se hur mycket mer i plånboken det blir för olika typhushåll kan du läsa mer här Så blir hushållens inkomster 2021 (pdf)

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan