Att få tag på ett hyreskontrakt är inte heller så lätt. Och de hyreskontrakt som går att få tag på har ofta en mycket hög hyra. De vanligaste drivkrafterna till varför man vill flytta är större bostad, högre boendestandard eller bättre lägre. En annan anledning till att man vill flytta är att få ihop livspusspelt med mindre stress. I Stockholm vill en fjärdedel flytta av den anledningen.

Problemen på bostadsmarknaden är komplexa men i grunden beror det på bostadsbrist. Under lång tid har det byggts för få bostäder samtidigt som migrationen till Sverige varit hög. Bostadsbristen har tillsammans med den låga räntan bidragit till de höga bostadspriserna. Bostadspriser som nu är så höga att många unga inte längre kan ta sig in på bostadsmarknaden.

Långsiktigt finns bara en lösning. En bred politisk lösning som inkluderar en översyn av bland annat lagar, regler, skatter och avgifter. Men det ställer stora krav på kompromissvilja bland de politiska partierna och att alla partier får offra några heliga kor. Där befinner vi oss inte idag men jag är övertygad om att det är en tidfråga innan alla partier inser att bostadsfrågan mycket väl kan segla upp som en av de viktigaste valfrågorna i framtiden. För som vi alla vet är det få saker här i livet som är viktigare än tak över livet.

Vill du veta vad som påverkar människors flyttplaner och ta del av några goda tips och råd inför framtida bostadsköp kan du läsa mer här Fyra av tio vill flytta – men många har inte råd (pdf)

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

All information i denna blogg är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i bloggen innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan