För att få en rimlig nivå på pensionen behöver vi alla jobba längre. Tyvärr är det lättare sagt än gjort för vissa yrkesgrupper. Men inte bara ett hårt yrkesliv kan sätta stopp för möjligheten att jobba enligt de nya riktåldrarna. Sjukdom och en tuff arbetsmarknad kan också göra det svårt. Mitt råd till alla som känner sig osäker kring sin framtida pension är att gå in på minpension.se och göra en pensionsprognos. Visar det sig att prognosen över din framtida pension ligger på en nivå som är betydligt lägre än den nivån du anser att du behöver för att kunna leva ett drägligt liv som pensionär, är mitt råd att börja spara själv till din pension.

För den som börjar spara tidigt och regelbundet behöver inte spara så stora belopp. 500 kronor i månaden i 40 år växer med 6 procents avkastning till en miljon kronor. Med de pengarna kan du dryga ut din pension med 5 000 kronor i månaden i 20 år. Det tycker jag att det kan vara värt. Men det är klart, det hela bygger på att du avstår en del konsumtion nu för att kunna konsumera desto mera sedan. Och det hela bygger på att du verkligen kommer igång med sparandet i tid. För om du istället väntar med att komma igång med det regelbundna sparandet och sparar 500 kronor i månaden tio år senare så blir det ”bara” en halv miljon kronor och 2 500 kronor i månaden i 20 år. Det är inte dåligt men ändå bara hälften så mycket.

Vill du komplettera din pension med ett eget sparande, börja i tid. För ju tidigare du kommer igång med det regelbundna sparandet desto mindre belopp behöver du lägga undan varje månad. Vill du veta mer om ungas syn på pensionen samt få tips om hur du får ett bättre pensionärsliv, klicka på länken Unga inställda på ett längre arbetsliv – men vill ha mer i pension än vad pensionssystemet ger (pdf)

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan