Det är lätt att förstå varför många unga känner en oro över hur de ska lösa sin bostadssituation och hur de ska få råd med ett eget boende. Det är en tuff situation för unga och nyskilda på bostadsmarknaden det kan ingen förneka. Jag har tittat närmare på situationen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Med dagens bostadspriser och kreditregler krävs det idag en lön på 28 000 kronor före skatt i Stockholm och Göteborg för att kunna köpa en etta på ca 35 kvadratmeter boyta. I Malmö krävs 22 000 kronor i månadsinkomst. Det är med andra ord svårt men inte omöjligt för unga att skaffa sig en bostad men det förutsätter att du har ett arbete en bra lön, arbetar heltid och kan acceptera att bo med pendlingsavstånd från city.

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan