Inte sedan finanskrisen 2008 har siffrorna försvagats så mycket. Arbetslösheten uppgick i augusti till 7,1 procent. Det är en ökning med nästan en procentenhet jämfört med samma månad föregående år. Stockholmsbörsen backade rejält senaste veckan och Kronan försvagades ytterligare. Det är inte mycket vi som hushåll kan göra åt det men vad vi kan göra är att rusta vår egen privatekonomi inför sämre tider. Se till att du har ett buffertsparande på två till tre månadslöner. Se till att du är med i A-kassan och har en inkomstförsäkring. Se också över ditt sparkapital så att du inte har för hög risk. Att tänka efter efter kan alla göra – tricket är att tänka efter före. Gör det redan nu, för i morgon kan det vara försent.

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan