Vi lever allt längre. Perioden som pensionär blir därför allt längre. Det låter bra men effekten blir lägre pensioner med dagens pensionssystem. Pensionsprognoserna för en 25-åring pekar på en pension runt 50-55 procent av slutlönen inklusive tjänstepension. Det är en nivå som gör det svårt, om inte omöjligt, att leva på för väldigt många yrkesgrupper. Ett sätt att höja pensionen är att arbeta längre. Det är bra och alla bör ställa in sig på att arbeta längre. Frågan är dock hur mycket längre? Arbeta ett par år efter 65 kan och vill säkert många göra men att arbeta fyra eller fem år extra är det inte alls lika många som vill eller kan. Att inte vilja jobba längre än till 65 är en sak att inte kunna jobba längre än till 65 är en helt annan sak. Det sistnämnda ska man ha stor respekt för. Det finns många yrkesgrupper som idag har svårt att orka arbeta till 65. Ett annat sätt att höja pensionen än att arbeta lägre är att avsätta mer pengar till den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Ett tredje sätt är att höja andelen som går till premiepensionen. Ett fjärde sätt är att spara själv. Att t.ex. spara 500 kronor i månaden till sin framtida pension när man är 25 år gammal innebär att du kan unna dig 1 600 kronor till 1 900 kronor extra i månaden i 25 år som pensionär. Det finns med andra ord fler vägar till högre pension än att bara jobba längre. Hur politikerna och arbetsmarknadens parter väljer att göra återstår att se. Vill du inte göra dig allt för beroende av dem och har möjligheten att spara själv är rådet enkelt. Börja spara regelbundet varje månad och börja spara i tid. För ju tidigare du börjar spara desto mindre belopp behöver du spara. Vill du veta mer om hur förslaget om höjd riktålder påverkar dig och vill veta mer om olika vägar till högre pension läs här.

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan