Förbättringen beror främst på lägre bolåneräntor. Idag behöver hushållen i genomsnitt lägga 26 procent av den disponibla inkomsten på boendet när de köper en bostad. Ju lägre andel av den disponibla inkomsten hushållen behöver lägga på boendekostnader desto starkare köpkraft och högre sannolikhet för stigande bostadspriser. Även om situationen generellt sett ser bra ut är det fortfarande tufft för många hushåll, inte minst för ensamstående med barn och unga som ska köpa sin första bostad. Hushållens möjligheter att köpa en bostad beror väldigt mycket på var man bor och vilken typfamilj man tillhör. Är man två vuxna som kan dela på bostadskostnaden och bor i mindre orter med färre än 75 000 invånare ser situationen väldigt bra ut. Men är man nyskild, ensamstående med två barn och behöver köpa en bostad i Stockholm eller Göteborg ser situationen helt annorlunda ut. Då behöver man lägga halva disponibla inkomsten på boendet vilket i praktiken innebär är man blir utestängd från bostadsmarknaden. Det här visar tydligt behovet av bostadspolitiska reformer och vikten av att de olika politiska partierna snarast kommer överens om en ny bostadspolitik. Låt oss hoppas att så blir fallet under 2020.


Swedbank Boindex kvartal 3 2019 (pdf)

Pressmeddelande (pdf)

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg