För att motverka att pensionerna blir lägre i takt med den ökande livslängden har riksdagen beslutat att höja pensionsåldern. Det innebär att för varje årskull sätts pensionsålder i förhållande till förväntad livslängd. Dagens 25-åring kommer att gå i pension vid 69 års ålder, enligt prognosen för de nya riktåldrarna. Genom införandet av riktålder höjs pensionerna till 65-70 procent av slutlönen för de allra flesta. Men många förväntar sig mer och tycker att pensionen borde vara minst 70 procent av den lön man har när man slutar arbeta.

Delar av den allmänna pensionen, premiepensionen, placeras på börsen. Idag är avsättningen till premiepension 2,5 procent av lönen. Genom att höja andelen som kan placeras i fonder till 5 procent ökar sannolikheten till en högre avkastning på pensionskapitalet. Tjänstepensionen står för en stor del av den totala pensionen. En höjning av avsättningen till tjänstepension från 4,5 till 6 procent skulle också innebära högre pension för alla.

Den sammanlagda effekten vid ökad avsättning till premiepension och en höjning av avsättningen till tjänstepension uppgår till flera tusen kronor mer i pension före skatt varje månad. En 23-årig grundskolläraren skulle få 2 700 kronor mer i pension per månad före skatt. För en 19-årig byggnadsarbetare som precis har börjat jobba skulle pensionen öka med 3 100 kronor per månad före skatt. Mitt råd till dig är att göra en pensionsprognos på minpension.se och själv se med egna ögon vad du kan förvänta dig att få i pension. Tänk på att det är en prognos, det kan bli mer men det kan också bli mindre.

Vill du läsa mer om vår undersökning om vilken effekt en högre avsättning till premiepensionen och tjänstepensionen skulle få, klicka här Justeringar i premiepensionen och tjänstepensionen skulle ge högre pension för fler (pdf)

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan