I år får alla delar av samhället ta del av höstbudgeten. De är kommuner och regioner, företag och hushåll. Mest får offentlig sektor. Men företag och hushåll går inte lottlösa. Företagen i form av bl.a. sänkta arbetsgivaravgifter för unga och ensamföretagare och hushåll i form av sänkta skatter och höjda bidrag. Pensionärer är det stora ”vinnarna” i form av lägre inkomstskatt i form av förhöjt grundavdrag och ett pensionstillägg på maximalt 600 kr i månaden. Löntagare får en allmän skattereduktion på maximalt 1 500 kronor per år men det blir också sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare. Hur mycket den sänkta skatten för låg- och medelinkomsttagare blir är inte klart ännu.

Höstbudgeten må vara extrem men det är tiderna vi lever i också. Alla har påverkats av Coronapandemin, vissa mer än andra. Och är det någonting vi alla lärt oss så är det värdet av att ha ett regelbundet sparande och en sparbuffert. En sparbuffert ger en viss trygghet och andrum om oturen skulle vara framme. En bra ambition är att ha en sparbuffert på minst två månadslöner efter skatt eller en sparbuffert motsvarande levnadskostnader för tre månader.

Rekordstor höstbudget ger mer i plånboken till många hushåll –
mest till pensionärerna (pdf)

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

All information i denna blogg är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i bloggen innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan