Den som sålde sin permanentbostad med vinst under åren 2014-2019 men inte utnyttjade möjligheten att begära uppskov, kan i efterhand ansöka om uppskov genom att begära omprövning i skatteverkets kommande e-tjänst som öppnar idag den 16 december. De som får uppskov kan få tillbaka hela eller delar av sin tidigare inbetalda vinstskatt. Däremot måste uppskovsräntan fortfarande betalas för de åren som korrigerats, men man slipper betala någon ränta alls från och med deklarationsåret 2021 då uppskovsräntan betalas för sista gången. De som redan har uppskov behöver inte göra någonting utan kommer automatiskt att slippa betala uppskovsräntan från och med deklarationen som de lämnar in 2022. Ansökan om uppskov kan ske senast det sjätte året efter det år man sålde sin bostad. Den som sålde sin bostad 2014, måste ansöka om uppskov senast den 31 december 2020.

Är du en av dem som idag har stora lån och inte nyttjade möjligheten till uppskov kan du i bästa fall spara många tusenlappar per år genom att begära omprövning och be om att få tillbaka tidigare inbetald vinstskatt. En återbetald reavinstskatt på t.ex. 500 000 kronor kan ge omkring 5 000 kronor i lägre räntekostnader per år om pengarna används till amortering på befintliga bolån. Ett inte obetydligt belopp som kan vara väl värt att utnyttja. Glöm dock inte bort att reavinstskatten ska betalas i framtiden. Du får ”bara” en skattekredit som inte kostar dig någonting.

Läs gärna mer här Uppskovsräntan slopas – kan finnas tusenlappar att få tillbaka (pdf)

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

All information i denna blogg är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i bloggen innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan