90 procent av alla sammanboende har helt eller delvis gemensam ekonomi. Av dessa uppger drygt var tredje hushåll att de har en helt och hållet gemensam ekonomi och var sjätte hushåll att de har gemensamekonomi med undantag för sparande. Bråk om pengar är vanligare bland de som inte har en gemensam ekonomi. Det är svårt att ge generella råd eftersom förutsättningarna kan se så olika ut. Men vill man minimera risken för konflikter om pengar är mitt råd att tillsammans med sin sambo gå igenom synen på konsumtion och sparande en gång om året, gärna i samband med deklarationen. Ett annat generellt råd är att gemensamt beräkna hushållets alla nödvändiga levnadskostnader och hitta en princip för hur dessa kostnader ska fördelas. Vanligast är att fördela den typen av kostnader i proportion till inkomsten. Kostnader för till exempel nöjen, egna fritidsintressen brukar de flesta sammanboende stå för själva.

Det här kanske låter enkelt men i praktiken är det betydligt svårare. Är ekonomin pressad och om det finns barn och underhållsansvar för barn från ett tidigare förhållande och stora individuella behov av att få hålla på med dyra fritidsintressen kan det lätt uppstå konflikter. Rådet är därför att alltid vara öppen och ärlig med varandra. Berätta för varandra vad man tycker och vara lyhörd för den andres behov, då brukar det lösa sig till allas bästa. Här kan du läsa mer om undersökningen över hushållens konflikter om pengar och hur andra familjer väljer att hantera sin privatekonomi. En fjärdedel av svenska par bråkar om ekonomi – så kan man minska konflikterna (pdf)

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

All information i denna blogg är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i bloggen innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan