När hushållen lägger 30 procent av sin disponibla inkomst på boendet uppgår Boindex till 100. När hushållen lägger mer än 30 procent av sin disponibla inkomst på boendet, och Boindex därmed sjunkit under 100, har det historiskt visat sig öka sannolikheten för lägre bostadspriser. Hushållens köpkraft varierar stort geografiskt och mellan olika hushållstyper. Ensamstående med respektive utan barn har det tuffast idag. Tufft är det även för unga som ska in på bostadsmarknaden för första gången. I media beskrivs situationen på bostadsmarknaden som mycket tuff och för många hushåll är det också den krassa verkligheten. Men sanning är också att väldigt många hushåll, framför allt par med och utan barn, har goda möjligheter att köpa en bostad i synnerhet om de inte bor i de centrala delarna av Stockholm, Göteborg och Malmö eller i universitetsstäder som t.ex. Lund, Umeå och Luleå. Enligt Eurostat la drygt 72 procent av hushållen i Sveriges storstäder 2017 mindre än 25 procent av sin disponibla inkomst på boendet. Uppenbarligen finns det många hushåll som klarar dagens bostadspriser väl. Probelmen finns främst i de centrala delarna av Stockholm och Götebrog där dagens bostadspriser och kreditregler gör det svårt för i stort sett alla hushåll som inte sedan tidigare äger en bostad i området att flytta dit. Problemet omfattar ibland även de som redan äger en bostad i Stockholm och Göteborg. Vid t.ex. skilsmässa uppstår behovet av en ny bostad något som för de allra flesta är svårt att finansiera med en inkomst. Det här är illa. För Stockholm och Götebrog är inte vilka städer som helst. De är Sveriges två största städer som dessutom står för en stor del av tillväxten i svensk ekonomi.

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan