Boindex mäter hushållens möjligheter att köpa ett småhus eller en bostadsrätt. När Boindex ligger på 100 betyder det att hushållen behöver lägga 30 procent av den disponibla inkomsten på boendet. När Boindex ligger över 100 betyder det att hushållen lägger mindre än 30 procent av den disponibla inkomsten på boendet. Ju högre Boindex, det vill säga ju mindre andel hushållen behöver lägga på boendekostnader, desto högre sannolikhet för stigande bostadspriser. Boindex är bra att följa. Den beskriver hushållens möjligheter att köpa en bostad runt om i landet fyra gånger om året.

Situationen för t.ex. ensamstående och unga som vill in på bostadsmarkanden är som sagt tuff, minst sagt. Men glädjande nog så sker försök från bostadsutvecklare och byggföretag att hitta nya upplåtelseformer och koncept som på sikt kan göra en viss skillnad. Äganderätter, hyrköp och delat ägande är exempel på lägenhetsboende som i framtiden kan bli allt vanligare. Läs gärna vår sammanställning över de olika lägenhetsalternativen.

Oberoende av vilka lägenhetsalternativ du tittar på är det viktigt att du sätter dig in i villkoren och förstår för- och nackdelarna med de olika lägenhetsalternativen. Till syvende og sidst är det du som får betala vad det kostar. Se därför till att öka dina chanser till ett bra och prisvärt boende genom att skaffa dig rätt information och kunskap. En bra början är att läsa sammanställningen över vad som erbjuds i Sverige på lägenhetsmarkanden.

Boindex kvartal 2

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg