Kursrörelser från tre till sju procent per dag hör inte till vanligheten men är något vi sett många gånger den senaste tiden. När svängningarna är så här stora är det många som väljer att minska sina aktieinnehav och säljer aktier. Det gör man för att man inte vill att sparkapitalet ska variera så mycket i värde. En portfölj som består av 35 procent aktier och 65 procent räntebärande svänger lika mycket idag som en portfölj som för ett par månader sedan bestod av 60 procent aktier och 40 procent räntebärande. Det är en stor skillnad. Det är därför förståeligt att många då väljer att minska sina aktieinnehav

Den insiktsfulle följer utvecklingen på optionsmarknaden. Optionsmarknaden kan ge den aktive småspararen värdefull information över vart vindarna blåser. Historiskt har större svängningar ökat sannolikheten för en svagare börs. Men även det omvända gäller. Den dagen vi börjar se optionspriser som visar på mindre svängningar på börsen kan det vara ett första tecken på en vändning.

Sällan eller aldrig har värdet av en kristallkula varit så hög som idag. Mitt råd till alla som nu sitter och svettas över hur börsen ska utvecklas är att släppa tanken på en kristallkula och istället utgå från sin riskvilja och sparhorisont. Har du för hög risk och behöver pengarna inom en snar framtid får bita i det sura äpplet och sälja. Sannolikt kan du trösta dig med att du säljer med en vinst efter flera års uppgång.

Till dem som tänkt efter före och sedan tidigare minskat ner sin aktieexponering efter den fantastiska uppgången under 2019 kan börja fundera på om det inte är dags att börja köpa lite försiktigt. Inte för att kristallkulan säger det utan för att öka risken i portföljen som nu sjunkit under din normala riskvilja och för att höja den förväntade avkastningen.

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

All information i denna blogg är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i bloggen innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan