Idag är det tjänstepensionens dag. Det är en viktig dag att uppmärksamma. Många löntagare är nämligen inte medvetna om hur viktig tjänstepensionen är för den totala pensionens storlek. På inkomster under 38 000 är avsättningen normalt 4,5 procent av lönen och löntagare med inkomster över 38 000 kronor har dessutom en avsättning på 30 procent på den delen av månadsinkomsten som överstiger 38 000. I praktiken betyder det att många löntagare med goda inkomster får mer pengar från sin tjänstepension än från sin allmänna pension. Även med månadsinkomster under 38 000 kronor är tjänstepensionen icke att förakta. För dem utgör tjänstepensionen trots allt över 20 procent av den sammanlagda pensionen. 40 procent av löntagarna planerar att ta ut tjänstepensionen under 5 år. För många innebär det då att man behåller samma inkomst de första fem åren som pensionär och därefter får en halverad inkomst. Att leva på halva slutlönen som pensionär är för många svårt eller rent av omöjligt. Tänk dig därför för noga innan de bestänmmer dig för hur du ska ta ut din tjänstepension.

I min värld borde alla arbetsgivare erbjuda sina anställda en tjänstepension. Tillhör du de 10 procenten av löntagarna som saknar tjänstepension är det hög tid att förhandla med sin arbetsgivare om att få en tjänstepension eller en lönekompensation så att du kan spara själv till din pension. Är du egen företagare är det ingen som ordnar detta åt dig. Då får du helt enkelt ordna det själv. Gör det - så slipper du koka soppa på en spik som pensionär.

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan