En av tre har minskat sina levnadskostnader. Av dem har två av tre ökat sitt sparande. Det är framför allt unga och äldre som dragit åt svångremmen. De har till skillnad från hushållen som befinner sig mitt i livet inte lika många och höga fasta kostnader för t.ex. boende, bil, och barn. Tyvärr innebär hushållens minskade konsumtion och ökade sparande att många företagare, inte minst inom servicenäringen, drabbas av ännu lägre omsättning. Corona har på ett dramatiskt sätt visat hur beroende vi alla är av varandra och att samhällsekonomin behöver hushåll, företag och offentlig sektor som tror på framtiden. Samtidigt har Coronapandemin på ett brutalt sätt påmint oss vikten av att ha en sund och hållbar ekonomin.

Vi ska vara tacksamma att AB Sverige hållit hårt i plånboken och därför nu kan satsa närmare 100 miljarder i höstbudgeten för att kick-starta ekonomin. Och det behövs. Varenda krona. Låt oss dra lärdom av denna pandemi och se till att vi i fortsättningen har en ordentlig buffert för oförutsedda utgifter och försöker avstå åtminstone 10 procent av lönen efter skatt till ett regelbundet sparande. Visst, det är inte kul att behöva avstå en del konsumtion, men genom att avstå en del konsumtion nu kan du unna dig desto högre konsumtion senare. Det senare tack vare den så kallade ”ränta på ränta effekten”. Den som förstår det och lever som den lär vet vägen till en sund och hållbar ekonomi och slipper leva från hand till mun.

Corona ökar hushållens oro över privatekonomin (pdf)

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

All information i denna blogg är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i bloggen innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan