Med lägre löner följer ofta att kvinnor får ta ett större ansvar för barn och hem. Kvinnor arbetar t.ex. väsentligt oftare deltid än män och tar fortfarande ut huvuddelen av föräldrapenningdagarna. Detsamma gäller hur VAB-dagarna fördelas mellan mammor och pappor. Effekten syns tydligt när kvinnorna blir äldre och går i pension. Kvinnornas pension uppgår nämligen till i snitt 68 procent av männens pension. Det är djupt orättvist och frågan förtjänar att tas på största allvar och uppmärksammas ännu mer. Men viktigast av allt. Förändring måste komma till stånd. Rådet till alla kvinnor är att se till att ha koll på sin ekonomi, ställa högre krav på sin omgivning t.ex. arbetsgivare och sätta sig in i hur pensionssystemet fungerar. Var tuffare i löneförhandlingarna, tänk på att det är livsinkomsten som avgör storleken på din pension och kräv kompensation av din partner om du går ner på deltid för att ta hand om barnen. Be din partner t.ex. avstå sina premiepensionsrätter och se till att ni kommer igång med ett sparande i ditt namn som naturligtvis är enskild egendom, i händelse av skilsmässa. Det är nog bara genom att ställa krav som det händer något. Så stå på er kvinnor och kräv er rätt till lika lön och en rättvis fördelning av ansvar för barn och hem.

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan