Barn som tidigt lärt sig om privatekonomi sparar mer, har oftare en sparbuffert och riskerar i mindre utsträckning än andra att få betalningspåminnelser eller betalningsanmärkningar. Hemmet är den vanligaste källan till privatekonomisk kunskap. Två av tre uppger att det är i hemmet man lärt sig om privatekonomi. Bland de som lärt sig om privatekonomi som ung sparar drygt sju av tio minst tio procent av lönen efter skatt. Bland de som uppger att de inte fått eller själv sökt kunskap om privatekonomi är det bara drygt hälften som sparar tio procent av lönen efter skatt. Att väcka barnens intresse för privatekonomi tidigt är enligt den här undersökningen den viktigaste faktorn för att som vuxen få en sund och hållbar ekonomi. Bland dem sparar åtta av tio minst tio procent av lönen.

Kunskap i privatekonomi är en viktig samhällsfråga. Idag finns det 32 000 unga mellan 18 och 25 år som tillsammans har 1,3 miljarder kronor i skulder hos Kronofogden. Det är inte bra. Väldigt många barn växer också upp med föräldrar med skulder hos Kronofogden. Över 180 000 barn växer just nu upp i familjer med skulder hos Kronofogden och över 16 000 barn lever i familjer som går igenom en skuldsanering idag. Grundläggande kunskaper i privatekonomi är inte längre bara en viktigt fråga för oss som individer, utan har nu blivit en viktig samhällsfråga som vi alla måste bidra till att lösa. Det kan vi göra genom att prata pengar med barn. Ett enkelt sätt att lära barn att hushålla med begränsade resurser och förstå pengars värde är att ge dem en regelbunden veckopeng. När barnen blir äldre och mognare och får en bättre tidsuppfattning är det klokt att gå över till månadspeng. Villkora gärna månadspengen med någon eller några uppgifter så att barnen lär sig skillnaden mellan gåva och ersättning.

Vill du veta mer om undersökningen kan du läsa mer här Att prata pengar med barn ökar chanserna till en god finansiell hälsa som vuxen (pdf) Och vill du veta hur mycket veckopeng andra barn får eller få tips om hur du kan prata pengar med barn kan du läsa mer här Veckopengsskolan (html)

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

All information i denna blogg är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i bloggen innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan