Riksbanken pekar på en stor osäkerhet avseende konjunktur- och inflationsutvecklingen. Nedrevideringen av reporäntan indikerar att räntan kommer att vara oförändrad under en lång tid. Riksbanken signalerar dock fortfarande en räntehöjning i december men det är många som tvivlar på att den blir av.

Rådet till alla bolåntagare är att se över sina lån och bindningstider. Bolåntagare som har en hög skuldsättning både i relation till sin inkomst och bostadens värde bör överväga om man inte ska binda delar av lånet. Sällan eller aldrig har det varit så liten skillnad mellan rörlig ränta och fast ränta.

Bolåntagare som har en låg skuldsättning både i relation till inkomsten och bostadens värde kan lugnt ligga kvar med rörlig ränta. Rådet är dock att passa på att amortera nu när räntan är låg och därmed förutsättningarna att amortera goda.

Om man som bolåntagare funderar på att flytta kan det vara klokt att ligga kvar med rörlig ränta för att slippa betala en eventuell ränteskillnadsersättning till banken. Har du en högt belånad bostad och ligger tungt på börsen bör du vara medveten om att din ekonomi är mycket räntekänslig. Stiger räntan kan du, om det vill sig illa, åka på en dubbelsmäll.

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan