Mest i kronor får löntagare som inte mist sin anställning. Enpersonhushåll får ett par hundralappar mer per månad med hänsyn till inflation. Sammanboende får ytterligare några hundralappar. Förlorarna är garantipensionärer och studenter som med hänsyn till inflation tappar någon eller några hundralappar i köpkraft och naturligtvis de som blivit arbetslösa som nu får leva på pengar från a-kassan. Trots blygsamma inkomstökningar har de allra flesta passat på att öka sitt sparande på bekostnad av en lägre konsumtion av inte minst resor, kläder och skor. Restriktionerna har också gjort att utgifterna för hotell och restaurangnotor minskat eller försvunnit helt.

Paradoxalt nog har många hushåll under Coronapandemin kunnat förbättra sin ekonomi. Det är positivt. Många hushåll känner nu en större ekonomisk trygghet för att de till exempel har en sparbuffert på minst två månadslöner eller för att de kanske har passat på att amortera ner på sina lån. Hushållen kan därför öka sin konsumtion desto mera den dagen regeringen häver restriktionerna. Ett uppdämt konsumtionsbehov kan då bidra till att ekonomin återhämtar sig snabbare och att fler företag kan starta eller utöka verksamheten. Låt oss hoppas att så blir fallet och att vi alla snart kan återgå till ett mer normalt liv. För alldeles oberoende av om du fått en bättre eller sämre ekonomi finns ingenting som är viktigare än god hälsa och våra nära och kära. Vill du veta mer om hur våra plånböcker påverkas 2021 kan du läsa mer här Hushållens ekonomi 2021 - löntagarna får mer i plånboken, men
störst förbättring får arbetslösa (pdf)

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

All information i denna blogg är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i bloggen innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan