Hög belåning – hög risk
Till skillnad från aktieinvesteringar sker nästan alltid bostadsköp med lånade pengar. En belåningsgrad på 50 till 85 procent är inte ovanligt. Det är också vanligt att bostadsrättsföreningar har lån. Denna dubbla skuldsättning är det många som inte tänker på men ska inte underskattas. Belåningen av den egna bostadsrätten höjer den finansiella risken. Ju högre belåning desto högre risk. Redan vid en liten prisnedgång kan en stor del av det egna kapitalet gå förlorat vid en hög belåning. En bostadsrättshavare som köper en bostadsrätt med en belåningsgrad på 85 procent förlorar två tredjedelar av sin kontantinsats redan vid en prisnedgång på 10 procent på bostadsrätten och hela kontantinsatsen om bostadsrätten faller med 15 procent.

Prissambandet börsen och bostadsrätter
Det råder ett visst prissamband mellan börsen och bostadsrätter. Normalt är sambandet mycket svagt men vid kraftigare prisnedgångar på börsen stärks sambandet. När börsen föll 46 procent mellan augusti 2007 och november 2008 föll priserna på bostadsrätter med 19 procent. Under perioden februari till och med april i år föll börsen med 19 procent. Under samma period föll priset på bostadsrätter i t.ex. Stockholm med nästan 6 procent. Den som söker diversifiering i sin aktieportfölj bör därför inte leta bland landets bostadsrätter.

God värdeutveckling men bostadsrätten ingen aktie
Värdeutvecklingen på bostadsrätter och börsen har varit god. På börsen har vi lärt oss värdet av att vara långsiktig. Den som sparat i t.ex. aktiefonder regelbundet och länge har varit de stora vinnarna på börsen. Stora vinnare är även de som köpt en bostad och bott kvar länge, även med hög belåning. Men den som haft otur och köpt en bostad med hög belåning strax före en prisnedgång och tvingas sälja strax därefter - är inte lika glada. Rådet till alla som har ett sparkapital som behöver placeras är att i första hand använda sig av de klassiska tillgångsslagen aktier och räntebärande. Utgå från din riskvilja och sparhorisont. Ju högre riskvilja och sparhorisont desto högre andel aktier kan du ha. Att äga sin bostad har visat sig vara billigare än att hyra men se inte din bostad som en finansiell investering. Sälja bostaden, köpa ett tält och flytta ut i skogen låter inte som ett lockande alternativ för den som tror på fallande bostadspriser.

Bostadsrätten som investering - möjligheter och risker (pdf)

Rapport Bostadsrätter - nästan lika god värdeutveckling som börsen (pdf)

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

All information i denna blogg är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i bloggen innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan