Årsavgifterna skulle behöva höjas med i genomsnitt 43 procent för att täcka samtliga kostnader och med 24 procent för att komma upp i ett sparande på 300 kronor per kvadratmeter boyta och år. Hur viktig är denna information på en skala mellan 1 och 10? 10 säger jag. Köper du en bostadsrätt för en eller flera miljoner, tar lån på någon eller några miljoner och binder dig att betala en månadsavgift på ett antal tusenlappar i månaden kan man snabbt konstatera att detta inte är en oviktig fråga. Betyder det att man inte ska köpa en bostadsrätts i en förening som går med underskott? Nej, men det betyder att du bör få styrelsen att täcka underskottet, och ju förr desto bättre. För ju längre tiden går, desto kraftigare behöver höjningen av månadsavgiften bli i framtiden.

Alla föreningar måste ha ett så kallat positivt kassaflöde, annars går man till slut i konkurs. På sikt måste alla föreningar också täcka samtliga kostnader, även de så kallade avskrivningarna. Avskrivningar är helt enkelt ingenting annat än slitagekostnaden på föreningens byggnadskomponenter. En dag måste till exempel hängrännor, hissar och fasader bytas ut. Billigast i längden blir det om pengarna till det tas in via föreningens årsavgifter. Lån och kapitaltillskott är två alternativ. I praktiken finns bara ett och det är lån. Men en förening kan inte belåna sig hur mycket som helst om du som medlem ska kunna belåna din bostadsrätt. Normalt kan en förening belåna sig 20 till 25 procent. I praktiken betyder det alla framtida renoveringar och större underhållsarbeten måste finansieras till minst 75 procent via månadsavgifter om inte föreningen ska höja årsavgifterna kraftigt i framtiden. Det vill ingen. Men det är det inte alla som bryr sig om, för vissa tänker att de ändå inte kommer att bo i föreningen då. Så kan man tänka, men sitter man i styrelsen och tänker så bör du reagera. I synnerhet om du nyligen köp din bostadsrätt och har för avsikt att bo kvar länge.

Vill du veta mer om ekonomiska planer, läs mer i pressmeddelandet eller rapporten nedan.
Bostadsutvecklarna underskattar sparbehovet i de ekonomiska
planerna (pdf)

Ekonomiska planer (pdf)

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

All information i denna blogg är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i bloggen innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan