Ett sätt att hjälpa konsumenterna är att bostadsrättsföreningarna sin årsredovisning redovisar viktiga nyckeltal som t.ex. skuldsättning per kvm, räntekänslighet och sparande. För att förbättra informationen ytterligare kan nyckeltalen förses med betyg och en färg så att läsaren förstår om nyckeltalet är bra eller dåligt, precis som vitvaruindustrin gör med sin "kylskåpsmärkning". Jag kallar det för ekonomideklaration.

Det viktigaste är dock inte vad det heter utan att redovisningen av centrala nyckeltal verkligen görs för behovet är stort. Att läsa en årsredovisning är inte lätt. Ännu svårare är det att dra slutsatser och göra relevanta jämförelser med andra bostadsrättsföreningar. Med hjälp av en ekonomideklaration ökar konsumenternas möjligheter att sätta sig in i föreningarnas ekonomi och göra relevanta jämförelser och därmed skaffa sig ett bättre beslutsunderlag för medvetna och mer genomtänkta val. I förlängningen får vi en bättre genomlysning och prissättning av bostadsrätter eftersom en ekonomideklaration sannolikt skulle bidra till att bostadsrättsföreningarnas ekonomi återspeglas bättre i prissättningen.

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan