Idag är den genomsnittliga skuldsättningen ca 6 000 kronor per kvadratmeter boyta. I nyproduktion ligger skuldsättningen på 12 000 till 15 000 kronor per kvadratmeter boyta. En bra tumregel är att månadsavgiften behöver höjas med 300 kronor i månaden om räntan stiger med en procentenhet för en lägenhet på 75 kvadratmeter om lägenheten ligger i en bostadsrättsförening med en genomsnittlig skuldsättning. I en nyproduktion får du räkna med 900 kronor.

Bor du i en bostadsrätt eller tänker köpa en bostadsrätt är det viktigt att läsa föreningens årsredovisning. Kontakta gärna styrelsen och fråga om framtida renoveringsbehov och be om att få ta del av den tekniska underhållsplanen. Går föreningen med underskott bör du fråga vad det beror på och inte nöja dig med att ”avskrivningar påverkar inte kassaflödet och är bara bokföringsmässigt, det viktiga att vi har ett positivt kassaflöde”. Alla föreningar måste ha ett positivt kassaflöde, annars går de i konkurs. Frågan är bara hur stort det positiva kassaflödet behöver vara. Avskrivningar och årets resultat (vid vinst) är det som kan generera ett positivt kassaflöde. Ett bra riktmärke för sparande är 300 kronor per kvadratmeter boyta och år. Ta summan av årets resultat och avskrivningar och dividera summan med antalet kvadratmeter boyta i föreningen så får du fram sparandet per kvadratmeter boyta. Vill du veta mer om bostadsrättsföreningarnas skuldsättning och räntekänslighet kan du läsa mer i pressmeddelandet och analysen nedan.
Viktigt att ha koll på föreningens ekonomi vid bostadsrättsköp (pdf)
Bostadsrättsföreningars skuldsättning och
räntekänslighet (pdf)

Läs fler blogginlägg av Arturo Arques Alla blogginlägg

Viktig information

All information i denna blogg är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst bloggen. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i bloggen innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan