Enligt uppskattningar från FN kommer upp till 7000 miljarder dollar att behöva investeras årligen fram till år 2030 för att uppnå de globala målen, det motsvarar nästan 10 procent av den totala globala ekonomin eller 600 gånger Sveriges statsbudget. Det innebär att sambandet mellan hållbarhet och avkastning sannolikt därför kommer att stärkas framöver. Och utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser blir otroligt viktiga delar för att målen ska nås. Idag finns redan flera olika initiativ världen över för att öka på takten – men fler är på gång och ännu fler behövs.

Nyligen presenterade FN sitt senaste initiativ, Global Investors for Sustainable Development (GISD), ett globalt nätverk för stora investerare kring investerarnas roll för Agenda 2030 med syftet att öka investeringar i linje med Agenda 2030. GISD består av ett flertal representanter från hela världen, och däribland en svensk representant från SISD*.

GISD:s strategigrupp, med vd:ar, hållbarhetschefer och finanschefer, kommer att arbeta för att konkretisera finanssektorns roll i att hjälpa till att uppnå Agenda 2030 genom tre arbetsgrupper:

• Öka tillgången på långsiktiga investeringar för hållbar utveckling.
• Realisera investeringsmöjligheter utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling i alla länder, särskilt i utvecklingsländerna.
• Öka genomslaget av privata investeringar för hållbar utveckling.

Jag kommer själva att ingå i den tredje arbetsgruppen med fokus på att öka genomslaget av privata investeringar för hållbar utveckling. Gruppen kommer under en tvåårsperiod samla ihop och arbeta fram verktyg för hur man kan mäta effekten av investeringar koppade till de 17 globala målen. Vi ska alltså leverera en gemensam metod för hur vi ska mäta den positiva effekten av målen. Ett viktigt arbete för att på ett tydligt sätt kunna visa på vilken skillnad hållbara investeringar faktiskt kan göra – och även redan gör.

GISD kommer också att undersöka hinder och möjligheter för ökad hållbarhet. Med representation från några av världens största pensionsfonder, investerare och privata aktörer kan det få stor påverkanskraft och ett stort genomslag på global nivå. GISD ger oss helt enkelt ett ramverk för att samarbeta kring de här frågorna och kunna skala upp investeringarna.

Det är initiativ likt GISD vi behöver för att kunna göra skillnad tillsammans – stort, nytt och resultatinriktad. För det är tillsammans vi kan skala upp investeringarna och faktiskt göra skillnad.

*Swedish Investors for Sustainable Development (SISD). Swedbank Robur har sedan en tid tillbaka varit en del av SISD som arbetar med att utforska investerarnas roll gällande de globala målen för hållbar utveckling. Det ger möjlighet för företag och organisationer som i vanliga fall är konkurrenter att tillsammans arbeta sida vid sida med utvecklingsfrågor och investeringsmöjligheter för en hållbar utveckling.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Eva Axelsson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan