I detta unika arbete driver och delar vd:ar och hållbarhetsspecialister kunskap och utveckling inom hållbarhetsområdet. Under denna märkliga tid med covid-19 har världen sett ett större behov av samarbete och hållbara investeringar för att kunna återuppbygga ett hållbart samhälle. Som ett led i detta samlades den 2 och 3 juni några av världens största kapitalförvaltare och investerare, på inbjudan av FN och biståndsmyndigheten Sida, för en konferens om vägen framåt.

Tillsammans med civilsamhället, regeringsföreträdare och internationella organisationer diskuterade man hur vi efter coronakrisen bygger en bättre värld genom långsiktiga investeringar som bidrar till fattigdomsminskning och en hållbar utveckling.

Det är den första globala konferens som organiserats i samarbete med GISD, efter bildandet i höstas. Nätverket GISD består av 30 organisationer med vd:ar och arbetsgrupper för några av världens största banker, försäkringsbolag, pensionsfonder och företag. Bland medlemmarna finns Bank of America, tyska försäkringsjätten Allianz och Industrial and Commercial Bank of China, världens största bankkoncern. Svenska SISD har varit en inspiration till nätverket, och är också en av dess medlemmar.

SISD ingår i två olika strömmar inom GISD, där en ström består av vd:ar och en ström består av hållbarhetsspecialister från samtliga investerare. I strömmen för hållbarhetsspecialister har olika arbetsgrupper fokuserat på olika av de 17 hållbarhetsmålen. Idag bedrivs arbete inom ett flertal olika områden utifrån FN:s 17 hållbarhetsmål:

• Mål 5 jämställdhet
• Mål 6 rent vatten och sanitet
• Mål 11 hållbara städer
• Mål 8 ekonomisk tillväxt och arbetsförhållanden
• Mål 13 bekämpa klimatförändringarna
• Mål 16 med fokus på anti-korruption samt möjligheter och svårigheter med investeringar för Agenda 2030

Resulten är många, bland annat presenterade vi inom arbetsgrupp mål 13 ett gemensamt åtagande för klimat:”Joint commitment 15 representatives Swedish Investors on Sustainable Development (SISD) Task Force on Climate Related Financial Disclosure (TCFD)”.

Tillsammans förvaltar investerarna som är medlemmar i GISD ett kapital av 154 000 miljarder kronor. Över 100 gånger mer än världens samlade bistånd idag. Enbart svenska SISD har ett investeringskapital av omkring 8 000 miljarder kronor – att jämföra med det totala svenska biståndet som i år är 52 miljarder. Det är alltså ett enormt privat kapital som, rätt investerade, kan göra stor skillnad och samtidigt skapa god avkastning.

Hur ska dessa investeringar göras och hur ska vi möta utmaningarna efter coronakrisen? Hur kan privat kapital samarbeta med utvecklingsaktörer över gränser, nationella och organisatoriska, för att skapa en jämlik, rättvis och hållbar värld?

Deltog på konferensen gjorde regeringsföreträdare, vd:ar för några av världens största investerare och representanter för utvecklings- och civilsamhället. Bland inledningstalarna fanns Kronprinsessan Victoria och FN:s vice generalsekreterare Amina J. Mohammed. Det finns möjlighet att lyssna på konferensen på You tube, låt dig inspireras och fundera på hur du och din organisation kan var del av omställningen mot ett hållbart samhälle efter coronakrisen. Genom ett brett samarbete, hållbart kapital och starkt ledarskap gör vi skillnad.

Glad sommar!

Mer information om Swedish Investors for Sustainable Development (SISD)
Mer information om Global Investors for Sustainable Development (GISD)

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Eva Axelsson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan