Några bra exempel på investeringsmöjligheter med målen i fokus är våra fonder Swedbank Robur Global Impact och våra Transitfonder. Något som tyvärr saknas är enkla sätt att jämföra vad våra fonder bidrar med relativt vad andra liknande fonder gör. Vi räknar på olika sätt och kanske har vi även helt olika KPI:er. För att komma förbi det behöver vi samla alla världens bästa SDG-initiativ och förslå en stark, vetenskapligt baserat metod för att mäta effekten av SDG-investeringar. Men innan man gör det behöver man definiera vad som faktiskt menas med SDG-investeringar. Det är enkelt och komplext – på samma gång.

Aktörer som Världsbanken, IFC, UNDP, UNDESA och Sida har kompetens och kapacitet att skapa samband mellan behoven och oss investerare. Global Compact representerar företagen och har en möjlighet att samla finanschefer och vd:ar för att skapa starkare motiv för att ställa om sin affärsmodell mot de globala målen. Dessutom behöver företagen i sin tur rapportera på ett enhetligt sätt för att igen skapa jämförbarhet. Så vi behöver starka aktörer som kan kartlägga behov och företagens förmåga att leverera lösningar. Vi behöver dessutom möta dem med finansbranschens behov att kunna investera och framför allt våra kunders växande intresse att göra gott genom att investera hållbart med bra avkastning.

Det är just de här frågorna som jag har haft möjlighet att diskutera under tre dagar i New York. Jag har den äran att vara en del i en av tre arbetsgrupper som GISD (Global Investors for Sustainable Development) har skapat. Nämligen arbetsgruppen vars uppgift är att öka genomslaget av privata investeringar för hållbar utveckling. Och i veckan sågs vi för första gången. Vår uppgift är att under en tvåårsperiod samla ihop och arbeta fram verktyg för hur man kan mäta effekten av investeringar koppade till de 17 globala målen. Vi ska alltså leverera en gemensam metod för hur vi ska mäta den positiva effekten av målen. Ett viktigt arbete för att på ett tydligt sätt kunna visa på vilken skillnad hållbara investeringar faktiskt kan göra – och även redan gör.

Vi diskuterade hinder och möjligheter, så som svårigheter att mäta sociala frågor men också styrkor med EU Sustainable Finance. Det är viktigt att inte bara göra nytt utan att bygga ifrån de starka initiativ och regelverk som redan finns, men samtidigt fylla de luckor som finns. Så genom vårt samarbete inom SISD (Swedish Investors for Sustainable Investors) och GISD har vi nu påbörjat arbetet i arbetsgrupp tre för att öka effekten av privata investeringar. Vi har två år på oss innan vi ska rapportera resultatet till FN:s Generalsekreterare Antonio Gueterres. Det är viktigt, men ännu viktigare är att vi kan göra världen lite bättre med hjälp av våra investeringar och på så sätt bidra till den långsiktiga avkastningen. Vårt arbete med de globala målen och GISD är ett ytterligare steg mot vår vision - att vara världsledare inom hållbart värdeskapande!

Evas tidigare blogginlägg om GISD

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Eva Axelsson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan