Under fyra fantastiska och intensiva dagar varvades seminarier och workshops med ett intensivt nätverkande under pauser, frukostar och middagar. Här gällde det att maxa möjligheten att byta idéer under världens största hållbarhetskonferens med hela 1700 PRI investerare.

President Emmanuel Macron öppningstalade (via Skype) om EU:s nya Green Deal och vikten av ledarskap för att nå Parisavtalet och fortsätta mot EU:s mål att vara koldioxidneutrala år 2050. Men här måste det vara slut på de stora orden menade han, nu är det tid att agera och leverera. Frankrikes finansminister Bruno Le Mare menade att vi behöver en ny ekonomisk ordning, vi behöver få in kostnader för miljö och sociala frågor i ekonomin för att styra mot rätt håll. Frankrike börjar att fasa ut kol med start år 2020, kräva utökad hållbarhetsrapportering av företag år 2021 och kommer att driva på verktygslådan för hållbarhet inom EU men även internationellt. Europeiska Investeringsbankens president Dr Werner Hoyer var inte sen att leverera sitt åtgärdspaket i form av 50 procents ökning av gröna investeringar till år 2025. Som EIB konstaterade, vi har bara 10 år på oss att få ner utsläppen! Om vi inte vänder utsläppskurvan snabbt så kommer det påverka våra barn, vår planet och de ekonomiska konsekvenserna kommer att bli enorma. It is time to act

Det krävs nya former av investeringslösningar och ledarskap för att styra den globala uppvärmningen mot max 1,5 grader. Med hjälp av ramverk som TCFD (Task force on climate related non-financial disclosure) och ny lagstiftning i EU (Sustainable Finance-reglering) så kommer vi här i Europa att få en plattform och verktyg för att komma vidare. TCFD handlar om att bygga resistens mot klimatförändring i portföljerna. Vi på Swedbank Robur har förberett och jobbat hårt för att få till det här. Vi arbetar aktivt mot vår vision: Att bli världsledare i hållbart värdeskapande. Men ännu bättre är att så många andra investerare världen över också gör det! Från Chile, Kina, Kanada, Australien, Japan, Schweiz diskuterar vi samma ramverk, definitioner och projekt. Det är starkt och inger hopp!

Men ”What is the measure of success we want to be measured by?” som en VD lyfte från scenen. Den frågan tror jag vi alla behöver funder över.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Eva Axelsson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan