Vi måste börja se hållbarhet som affärsmöjligheter. Ja det finns fortfarande branscher som vapen eller energi som kol där vi inte kan argumentera för en affärsmöjlighet. Vi behöver exkludera. Ja, det finns fortfarande ett stort behov av att fortsätta att förstå bolagens hållbarhetsarbete som en riskjustering i vår analys. Vi behöver i allra högsta grad vår ESG-analys. Men vi måste allt mer prata om hållbarhet som möjligheter, nya teknik och nya tjänster som står för lösningar snarare än att bara välja bort. Vi har därför börjat leta efter investeringar med hållbarhetsglasögon. Kartan vi använder är FN:s globala hållbarhetsmål. Den delar vi med 196 länder och många företag. Fonden vi har tagit fram heter Global Impact och investerar i företag som producerar produkter och tjänster för de globala målen. Hållbarhetsanalys-teamet har tagit fram den i nära samarbete med förvaltningen. Inte bara hittar vi bra bolag som har hållbara lösningar. I våra dagliga diskussioner och delande av informationen med förvaltare bygger vi tillsammans en ny nivå på hållbarhetsarbetet. Vi integrerar hållbarhet i vår förvaltning för att välja in och vara i bolag vi tror på tillsammans, både finansiellt och hållbart. Vi väljer nu in bolag med specifika hållbarhetskriterier. På så sätt vill vi skapa den bästa avkastningen över tid till våra kunder.

Här kan du läsa mer om Global Impact