Då var det mycket som handlade om att minska risken och kostnader. Det behöver vi fortfarande göra och vi vet att klimatrisken är en finansiell risk. Vi vet att jordens resurser inte räcker till och att vi behöver ställa om samhällsekonomin mot nya produkter och tjänster. Men att inte bara se risker och att välja bort branscher vi inte vill investera i är inte längre det vinnande konceptet.

Vi behöver hitta de hållbara vinnarna i den samhällsomställning vi står inför. Det här den nya dimensionen av hållbarhetsarbete kommer in. De företag som idag förstår att diversifiera, att hitta nya fossilfria klimatsmarta och hållbara alternativ. Företagen som anammar delningsekonomi och cirkulär ekonomi kommer att kunna vara vinnarna imorgon. Företag som lyckas att ställa om sin affärsidé till en hållbar affär kommer att kunna möta de globala hållbarhetsmålen och göra en bra affär av det. Det är de företagen vi nu är på väg att hitta! Att skaffa oss bättre mätmetoder och att rapportera tydligare på vårt hållbarhetsarbete är en början. Vårt arbete handlar om att utvärdera hållbarhetsarbetet i företagen vi investerar i men också att påverka dem att ställa om mot mer hållbara affärsmetoder.

Det här arbetet vill vi berätta om. För att våra kunder ska få veta att genom sitt sparande så gör de faktiskt skillnad och det är viktigt! Du gör skillnad med ditt sparande och -miljöstudien behövs!