Då var det mycket som handlade om att minska risken och kostnader. Det behöver vi fortfarande göra och vi vet att klimatrisken är en finansiell risk. Vi vet att jordens resurser inte räcker till och att vi behöver ställa om samhällsekonomin mot nya produkter och tjänster. Men att inte bara se risker och att välja bort branscher vi inte vill investera i är inte längre det vinnande konceptet.

Vi behöver hitta de hållbara vinnarna i den samhällsomställning vi står inför. Det här den nya dimensionen av hållbarhetsarbete kommer in. De företag som idag förstår att diversifiera, att hitta nya fossilfria klimatsmarta och hållbara alternativ. Företagen som anammar delningsekonomi och cirkulär ekonomi kommer att kunna vara vinnarna imorgon. Företag som lyckas att ställa om sin affärsidé till en hållbar affär kommer att kunna möta de globala hållbarhetsmålen och göra en bra affär av det. Det är de företagen vi nu är på väg att hitta! Att skaffa oss bättre mätmetoder och att rapportera tydligare på vårt hållbarhetsarbete är en början. Vårt arbete handlar om att utvärdera hållbarhetsarbetet i företagen vi investerar i men också att påverka dem att ställa om mot mer hållbara affärsmetoder.

Det här arbetet vill vi berätta om. För att våra kunder ska få veta att genom sitt sparande så gör de faktiskt skillnad och det är viktigt! Du gör skillnad med ditt sparande och -miljöstudien behövs!

Läs fler blogginlägg av Eva Axelsson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.