Inför 2020 trodde de flesta på ett relativt ”vanligt” år där centralbanksstimulanser understödde marknaden och skapade en ständig ”hunt for yield”-miljö. Begrepp som TINA (”there is no alternative”) och FOMO (”fear of missing out”) var ständigt närvarande. Det första utbrottet av Corona-viruset i Kina skapade en kortsiktig oro men marknaden återhämtade sig snabbt och det hela verkade vara överspelat... sedan gick allt väldigt fort. Viruset spred sig som löpeld över först Europa och sedan även andra världsdelar. De åtgärder som snabbt infördes för att bromsa smittspridningen saknar motstycke - stora delar av världsekonomin stängdes av över natt.

Detta hade förödande effekter på företags förväntade lönsamhet och förmåga att generera kassaflöden - och därmed på deras kreditkvalitet, särskilt i cykliska sektorer. Effekten på riskaptiten var dock ännu större och detta ledde till att även bolag vars affärsmodell inte påverkades direkt av epidemin, till exempel telekomoperatörer, sålde av. Sammantaget såg vi den kraftigaste ökningen i kreditpremien sedan 2011. Europeisk high yield hade en totalavkastning av -13 procent under mars månad och för investment grade nästan -7 procent.

Strax efter den initiala chocken följde dock stimulanser av aldrig tidigare skådat slag från såväl centralbanker som regeringar världen över. Detta lyckades återställa riskaptiten och garantera att de allra flesta bolag kunde säkra finansiering för att ta sig igenom krisen - om än med dramatiskt högre skuldsättning som följd. Prognoserna för konkurser, som skjutit i höjden initialt, började revideras ned. Virusets avmattning under sommarmånaderna ledde även till en gradvis öppning av samhällen och därmed viss ekonomisk återhämtning - innan den andra vågen slog till. Nu är vi mitt i den andra vågen och världens länder är återigen nedstängda i stor utsträckning. Dock ser vi även ljuset i tunneln. Vaccinutvecklingen har slagit alla rekord och nyligen var Storbritannien det första västerländska landet att påbörja vaccinering med Pfizer / BioNTechs vaccin och flera andra vaccin förväntas godkännas i närtid.

Även det amerikanska valet, ett av höstens osäkerhetsmoment, är överspelat och vi borde kunna se fram emot en mer förutsägbar amerikansk administration. Dessutom har ytterligare ett stimulanspaket till slut förhandlats fram i USA och det har även efter viss tvekan godkänts av president Trump. På självaste julafton blev det även klart med ett Brexitavtal, efter svåra kompromisser från båda sidor, vilket förhindrar att Storbritannien lämnar EU utan avtal.

För 2021 ser vi således framför oss en successiv återgång till en mer normal värld och därmed en ekonomisk återhämtning, samtidigt som centralbankerna kommer att fortsätta med en ytterst expansiv penningpolitik. Detta gynnar såväl bolagens finansieringsmöjligheter som den allmänna riskaptiten. Den ekonomiska återhämtningen torde även leda till en förbättring i bolagens kreditkvalitet, om än från låga nivåer. Vi ser således positivt på marknaden och positionerar oss för en fortsatt kompression – det vill säga att skillnaderna i kreditpremie mellan olika sektorer och typer av obligationer kommer att fortsätta att gå ihop.

Corporate Bond Europe A

i år
-0,39%
3 år
+4,18%
5 år
+8,15%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
144,63
sharpe
0,36
förv.avg.
0,60%
Corporate Bond Europe är en räntefond som främst investerar i företagsobligationer med hög kreditkvalitet (I…

Företagsobligationsfond Mix A

i år
+0,72%
3 år
+4,24%
5 år
-
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
103,28
sharpe
0,24
förv.avg.
0,70%
Företagsobligationsfond Mix är en räntefond som investerar i företagsobligationer utgivna av europeiska före…

Corporate Bond Europe High Yield A

i år
+0,78%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
107,21
sharpe
-
förv.avg.
0,80%
Corporate Bond Europe HY är en räntefond som främst investerar i företagsobligationer med lägre kreditkvalit…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Karin Beltzér Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan