Räntefond Kort Plus gjordes om för drygt två år sedan och förvaltas nu som två delar, en del är räntebärande papper med en snittrating av högsta möjliga kreditkvalité och god likviditet den andra delen av fonden är en kreditportfölj som investerar med god diversifiering i företagsobligationer till en högre ränta.

I sin helhet kan fonden ha en ränteduration som varierar mellan minus ett till tre år. Vi kan alltså minska ränterisken i portföljen till negativ om vi tror på ett marknadsläge där räntorna stiger och därmed få positiv avkastning. Fonden har stor flexibilitet när det gäller hur fördelningen mellan räntor och krediter kan se ut. Inom fondens ramverk får vi röra oss relativt fritt mellan kreditkvalitet, valutor och delvis inom kapitalstrukturen beroende på vart vi ser att det kan finnas värde. Alla positioner som vi tar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

Under 2019 avkastade fonden 0,64% efter sin avgift, då var det höga kreditriskpremier som genererade en god avkastning, i år är kreditriskpremierna lägre men den absoluta räntan i korta delen av räntekurvan är högre. Givet vår prognos där vi vår vy är att styrräntorna för Riksbanken och ECB förblir oförändrade under året samt att kreditriskpremierna handlar på +/-0,10% utifrån dagens nivåer tror vi att avkastningen för Räntefond Kort Plus under 2020 kommer hamna mellan 0,25% och 0,85%.

Swedbank Robur Ränta Kort Plus

1 mån
-0,02%
3 mån
+0,64%
i år
+0,52%
1 år
+0,58%
3 år
-0,20%
5 år
-0,08%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
124,73
sharpe
0,14
förv.avg.
0,40%
Räntefond Kort Plus är en räntefond som huvudsakligen placerar i obligationer utgivna av stater, kommuner, landsting, säkerställda bostadsinstitut, banker och företag. Fonden kan investera i företagsobligationer och hi…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Ola Björkman Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan