Alla ”nya ekonomins” giganter är från USA


Jag har sedan jag började förvalta vår amerikanska småbolagsfond Swedbank Robur Small Cap USA funderat en hel del på varför USA har varit så otroligt mycket mer framgångsrika än Europa (och även Asien) i att få fram nya, stora, globala, innovativa bolag de senast 10-20 åren. Knapp ett enda av den ”nya ekonomins” giganter är från Europa, och även Asien har haft svårt utanför sina hemmamarknader (med Bytedance som det stora undantaget). Jag tycker generellt att det saknas en debatt om detta och det behövs en bredare diskussion om anledningen till att Europa (inklusive Sverige) inte lyckas ta fram några större tech-bolag, detta trots en enorm innovationsförmåga.

USA har ju totalt dominerat den första vågen i ”digitaliseringen”, alltså digitalisering av konsumenttjänster (Apple, Amazon, Facebook etc). Tyvärr - sett ur ett europeisk perspektiv - ser det också ut som att USA även blir dominerande inom digitaliseringen av näringslivet med tex Enterprise Software (SaaS) för företag eller nya ”cloud native cybersecurity”-bolag. Även om det såklart är mycket mer fragmenterade sektorer då nätverkseffekterna inte är lika omfattande. Även inom 5G och framförallt AI ligger USA väldigt långt före Europa.

Endast ett enda tech-bolag i topp-30 i Sverige


Det är ju allmänt känt att Sverige är bland de bästa länderna i världen när det gäller innovation. Trots det är endast ett enda bolag i OMX30 ett ungt tech-bolag och det är Evolution Gaming. Jämför med amerikanska S&P500 där toppen är helt dominerad av yngre bolag som grundades under de senaste 30 åren. Varför är det så?

Svenska Spotify är det stora undantaget som dominerar sin nische men även de har ju varit otroligt ifrågasatta i svensk media under många år med argumentet att de inte tjänar pengar. Hade Spotify fokuserat på lönsamhet tidigare (istället för tillväxt) så är det ingen tvekan om att de inte hade varit där de är idag.

Även om mycket innovation har kommit ut från framförallt Silicon Valley under senare år så rankas till exempel Sverige högre när det gäller innovation per capita än vad USA gör, så det är inte där USA sticker ut. Det de istället har varit uppenbart mycket bättre på är att ta steget från innovation och idé till affärsmodell, ”product market fit”, ”go-to market-strategi” och att skala upp, ofta till global nivå.

Frågan är vad det beror på?


Självklart har ju USA fördelen att vara en ekonomisk stormakt och företagen har tillgång till en stor hemmamarknad men EU kommer inte så långt efter så det kan inte förklara allting (även om hela EU inte kan ses som en hemmamarknad för företagen).

Här är några punkter som jag personligen tror delvis kan förklara skillnaden.

- Mentalitet: Det råder ingen tvekan om att amerikaner har starkt självförtroende och medan en svensk/europeisk entreprenör fokuserar på sin lokala marknad har en amerikansk ofta globala ambitioner redan från början. Mitt intryck är också att de är betydligt mer riskvilliga. Svenskar, tyskar och européer är generellt betydligt mer konservativa och har till exempel ofta betydligt större fokus på lönsamhet. Detta tror jag har varit en nyckelfaktor. I verksamheter med nya digitala affärsmodeller, med ofta nära på noll i marginalkostnad och ofta återkommande intäktsströmmar långt in i framtiden (tex SaaS) och med bra ”unit economics”, så är det i mina ögon nära på tjänstefel att tidigt fokusera på lönsamhet. Dessutom är det otroligt viktigt att tidigt ta stora investeringar för att fort nå skala och bygga nätverkseffekter (framförallt inom ”consumer software”). Här har vi i framförallt Sverige en väg att vandra där bolag som inte är lönsamma ses med enorm skepsis även om detta så sakteliga börjar förändras.

- Tillgång till (riskvilligt) riskkapital: Mitt intryck är att svenska entreprenörer ofta är väldigt försiktiga med att ta in riskkapital då de därmed spär ut sin ägandeandel. Men vad är bäst, att äga 30% av ett bolag värt 1 miljard eller 5% av ett bolag värt 100 miljarder? Sedan när de väl vill ta in riskkapital så är det inte alltid tillgängligt även om också detta har förändrats de sista 5 åren. Mitt intryck är att i USA är detta ofta inte ett problem, snarare tvärt om med ett nära på överflöd av riskvilligt kapital. Igen, stora investeringar tidigt är nyckelfaktor, vilket kan låta paradoxalt då den nya ekonomin ska vara så kapitallätt. Men detta gäller framförallt när bolaget nått en viss storlek.

- Tillgång till humankapital: Det råder ingen tvekan om att svenska/europiska tech-bolag har svårt att attrahera kompetent arbetskraft. Det är intressant att många av grundarna till USA:s stora giganter inte ursprungligen är amerikaner, utan de har ofta andra nationaliteter. Jag tror att amerikanska bolag gynnas av att ha tillgång till hela världens kompentens. Dessutom är det inte fel att ha tillgång till några av världens bästa universitet, igen ofta med nationaliteter från hela världen. Här kan man också diskutera de svenska (ofördelaktiga) optionsreglerna som i och för sig har förbättrats något sista åren.

- För snabba ”exits”: En annan faktor som jag tror har betydelse är att svenska/europeiska entreprenörer säljer sina bolag alldeles för tidigt eller så börsnoterar de dem någon annanstans (till exempel på amerikanska Nasdaq). Ett bra exempel är ju iZettle där ägarna uppenbarligen inte tyckte att det de fick en tillräckligt attraktiv värdering genom att notera bolaget i Stockholm utan sålde bolaget till PayPal, till en betydligt högre värdering.

Detta var bara några punkter som jag har funderat på och det vore intressant om ni läsare ens håller med eller har några andra tankar i frågan. Maila mig gärna era tankar på christian.blink@swedbankrobur.se.

Sverige bäst i sprinten men USA vinner alltid maratonloppet


Igen, det ser ut som att USA springer om oss också i denna våg av den digitala omvandlingen av samhället och näringslivet så jag är förvånad över att detta inte diskuteras mer än vad det gör. Och missförstå mig inte, Sverige är bäst i världen när det gäller innovation men att därifrån göra bolagen till stora globala bolag och dominanter i sina nischer, det är det jag pratar om. Jag kan ingenting om svenska Upsales (som helt säkert är ett fantastiskt bolag) och jag kan väldigt lite om amerikanska Salesforce så det kanske är ett dåligt exempel men, jag konstaterar ändå att de båda grundades ungefär samtidigt och båda gör CRM-mjukvara. Ett är värderat till cirka 1 miljard kronor och det andra till cirka 2000 miljarder.

Avslutningsvis, jag vill heller inte att detta ska tolkas som att USA är bra på allt (tvärt om) då det finns enormt stora problem men just detta med att USA nästan har monopol på att ta fram ”nya ekonomins” giganter är något som jag funderat mycket kring.

Swedbank Robur Small Cap USA A

1 mån
-2,18%
3 mån
+3,27%
i år
+11,30%
1 år
+77,66%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
157,85
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Small Cap USA är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i småbolag i olika branscher i USA men som också har möjligheten att placera upp till 10 % av fondens innehav i bolag i Kanada och Mexiko. Storl…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Christian Blink Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan