I en serie om fyra bloggar kommer jag här att berätta mer om vad en SPAC är, hur den fungerar och hur jag ser på den som en möjlig investering i min förvaltning.

Del 1: Bakgrund och problemet med en traditionell börsintroduktion
För att förstå varför en SPAC kan vara ett bra alternativ för ett onoterat (privat) bolag som vill bli publikt så måste man förstå problemet med den traditionella börsintroduktionen (IPO:n).

En traditionell börsintroduktion (IPO) ger banken ett informationsövertag
Många i framförallt Silicon Valley har länge haft synpunkter (där väl Bill Gurley är den mest kända kritikern) på att den traditionella IPO-processen är allt för ineffektiv och att den leder till en kontinuerlig värdeöverföring från privata ägare av bolagen till ett fåtal institutionella aktörer. Bilden i Silicon Valley är att IPO:er prissätts allt för lågt och inte tar hänsyn till den naturliga balansen mellan utbud och efterfrågan. I en IPO sätts ju priset av rådgivaren - såklart i samtal med ägaren - som har ett informationsövertag gentemot ägaren då banken driver hela processen och all kommunikation med de potentiella investerarna. Vissa menar att banken systematiskt sätter ett för lågt pris vilket missgynnar de privata bolagen och de säljande aktieägarna till förmån för bankens viktigaste institutionella kunder, som får tilldelning i noteringen och som därmed gör stora vinster med i praktiken väldigt låg risk. Man kan diskutera om allt detta är korrekt men det råder ingen tvekan om att felprissättningarna i börsintroduktioner i USA under de senaste åren har varit anmärkningsvärda.

Tre gånger pengarna första dagen
Ett exempel är mjukvarubolaget nCino som noterades förra året. Det initiala priset i noteringen var, på från förslag från bankerna, satt till 22-24 USD per aktie. Efter att bolaget genomfört den traditionella ”roadshowen” där de presenterar bolaget för investerare blev erbjudandet övertecknat med 50 gånger. Alltså var efterfrågan på aktier 50 gånger högre än utbudet. De höjde då priset till 28-29 USD för att slutligen landa på ett slutgiltigt pris på 31 USD per aktie, som alltså de nya aktieägarna fick köpa till och som de gamla fick sälja till. På den första dagen för publik handel handlades aktien direkt upp till 91 USD per aktie, en uppgång på nästan 200 procent första dagen. I detta fall var prissättningen uppenbart felaktig och man kan tycka att rådgivningen till bolaget var klart bristfällig då värdeöverföringen till de nya aktieägarna var enorm. Uppenbarligen fanns det investerare som ville betala betydligt mer än de initiala 31 USD per aktie.

”Direct listing” är möjligt ingång till börsen
Ett bra alternativ till den traditionella börsnoteringen är en så kallad ”direct listning”, som Spotify var först ut med att genomföra. Då låter man helt enkelt marknaden ta hand om prissättningen och låter köpare och säljare komma överens om ett pris. Problemet med direct listnings idag är att det då inte samtidigt går att ta in nya pengar genom en nyemission. Men detta är någonting som kommer att bli möjligt i framtiden då de tekniska möjligheterna redan finns idag.

En nackdel med direct listnings är dock att det blir en stor osäkerhet om vilket som blir det slutgiltiga priset och därmed värderingen på bolaget. En traditionell börsnotering kan man ju alltid avbryta om värderingen inte är tillräckligt attraktiv.

SPAC kontra traditionell börsintroduktion ur det privata bolagets perspektiv
Det tredje sättet för ett privat bolag att bli publikt är alltså att gå samman med en så kallad SPAC. Jag kommer i nästa del (del 2) gå in på vad en SPAC egentligen är och sedan gå inom för- och nackdelar för det privata bolaget som funderar på att använda sig av en SPAC.

Missa inte del två som publiceras torsdagen den 6/5. Då beskriver jag vad en SPAC är.

Swedbank Robur Small Cap USA A

1 mån
-2,01%
3 mån
-0,74%
i år
+10,87%
1 år
+69,52%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
157,25
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Small Cap USA är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i småbolag i olika branscher i USA men som också har möjligheten att placera upp till 10 % av fondens innehav i bolag i Kanada och Mexiko. Storl…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Christian Blink Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan